Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXVII, nr. în TOM: 1-2, 2008


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic THEODORESCU, Răzvan (autor) Un veac 7-7 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Un viitor pentru trecut 9-14 română
articol de periodic Simpozionul CENMO, 18-19 septembrie 2008. Cercetarea multidisciplinară și monitorizarea unor monumente din România în curs de restaurare (CENMO), 2005-2008. Program. Lista participanților 16-19 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Cercetarea multidisciplinară și monitorizarea unor monumente din România - Un proiect național cu interfață pentru un program internațional 20-23 română
articol de periodic HEGEDUS, Csilla (autor) Activitatea Fundației Transylvania Trust în cadrul Proiectului “Cercetarea multidisciplinară și monitorizarea unor monumente din România în curs de restaurare” 24-27 română
articol de periodic BOLDURA, Oliviu (autor) , ISTUDOR, Ioan (autor) , DINĂ, Anca (autor) , ROȘU, Geanina (autor) Elaborarea unui plan strategic de măsuri privind conservarea picturilor murale 28-39 română
articol de periodic MARINCAȘ, Octaviana (autor) Contribuția Universității de Arte “George Enescu” Iași la Proiectul “Cercetarea multidisciplinară și monitorizarea unor monumente din România în curs de restaurare” 39-45 română
articol de periodic GIURGINCA, Maria (autor) , BADEA, Nicoleta (autor) , RĂDVAN, Roxana (autor) , MEGHEA, Aurelia (autor) Tehnici spectrale utilizate pentru cercetarea și monitorizarea unor monumente istorice din România aflate în restaurare 46-52 română
articol de periodic ROȘU, Geanina (autor) Redescoperirea tablului votiv de la Bălinești 53-61 română
articol de periodic SOLOMONEA, Carmen Cecilia (autor) Aspecte privind starea de conservare și intervențiile de restaurare a picturii murale de la biserica Sf. Nicolae a mănăstirii Popăuți din Botoșani 62-81 română
articol de periodic BOLDURA, Oliviu (autor) , ISTUDOR, Ioan (autor) , DINĂ, Anca (autor) , DUMITRESCU, Dumitru (autor) Cercetări privind aplicarea tratamentelor minerale pentru conservarea picturilor murale (gropnița bisericii mănăstirii Sucevița) 82-87 română
articol de periodic CIOBANU, Constantin I. (autor) Iconografia Imnului Unule Născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, de la biserica Învierii Domnului a Mănăstirii Sucevița 88-100 română
articol de periodic BAXTER, David (autor) Centrul de formare a specialiștilor pentru conservarea patrimoniului construit 101-101 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) , VRETOS, Andrei (autor) Decorația exterioară a bisericii Sf. Nicolae din Bălinești 102-119 română
articol de periodic LUNGU, Dan (autor) Patrimoniul construit al Bucureștiului este în mare pericol ! 120-137 română
articol de periodic FILIP, Anca (autor) Patrimoniul urban în pericol. Studiu de caz: Sinaia 138-146 română
articol de periodic NEMȚEANU, Ruxandra (autor) Clădiri din Sinaia, opere ale arhitectului Duiliu Marcu, propuse a fi clasate 147-157 română