Acta Bacoviensia: ActaBC, III, 2008


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Memirea centrului istoric al orașului Bacău 7-23 română
articol de periodic OȚETEA, Răzvan (autor) Referințe istoriografice actuale și noi abordări critice asupra problematicii ținutului Bacău în Epoca medievală 24-35 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Iurașcu - un neam de boieri și dregători de pe Siretul Mijlociu 36-58 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Documente privind relaâiile dintre Transilvania și Moldova cu referire la scaunul Trei Scaune și ținutul Bacăului (sec. XVII-XVIII) 59-84 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Acte românești referitoare la legăturile secuilor cu Moldova 85-93 română
articol de periodic ZAHARIA, Dumitru (autor) Vito Pilluzzi despre românii catolici din Moldova 94-104 română
articol de periodic TOFAN, Constantin (autor) Apariția și evoluția "mortasipiei" pe teritoriul Moldovei (din secolul al XVII-lea pînă la începutul secolului al XIX-lea) 105-118 română
articol de periodic VĂCARU, Silviu (autor) Bejenari transilvăneni în Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea - I 119-127 română
articol de periodic GIOSAN, Stela (autor) Documente privind începutul sistematizării orașului Botoșani 128-133 română
articol de periodic POHRIB, Mariana Delia (autor) Considerații privind unitățile spitalicești gălățene la sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. XX 134-153 română
articol de periodic UNGUREANU, Elena (autor) Școala primară băcăuană pînă la primul război mondial 154-163 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) Poliția gălățeană în perioada rezistenței regale a ținutului "Dunărea de Jos" 164-196 română
articol de periodic ADAFINI, Mihai Liviu (autor) Panciu - Ab urbe condita 197-204 română
articol de periodic OANEA, Angela (autor) Un deceniu din activitatea bîncii Oituzului Bacău 205-119 română
articol de periodic CUCU, Cornelia (autor) Învățămîntul primar băcăuan în perioada 1864-1918 220-241 română
articol de periodic NIȚU, Ionela (autor) Din trecutul stațiunii balneo-climaterice Băile Govora 242-250 română
articol de periodic ALISTAR, Didi (autor) Luminătorii satelor băcăuane în prima jumătate a secolului XX 251-260 română
articol de periodic PINTILIE, Dan (autor) Aspecte din viața cotidiană a orașului Pitești, reflectate în memoriile prefectului Constantin C. Popescu (1941-1944) 261-267 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie Ovidiu (autor) Academicianul ion simionescu - un erudit al primei jumătăți a secolului XX 268-273 română
articol de periodic GIOSAN, Stela (autor) Colecția manuscrise de la direcția județeană Botoșani a arhivelor naâionale 274-280 română
articol de periodic DUȚĂ, Alexandru (autor) Perfecționarea inventarelor fondurilor arhivistice create de sfaturile populare raionale 281-287 română
articol de periodic IFTIMI, Rodica (autor) Cîteva considerații privitoare la evidența documentelor la arhivele naționale Iași 288-296 română
articol de periodic ANDRONIC, Raluca (autor) , LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Din preocupările arhivelor naționale Cocasna pentru pewrfecționarea activității de îndrumare și control la creatorii și deținătorii de arhive 297-301 română
articol de periodic STOICA, Corneliu (autor) Documente românești de la Sfîntul Munte. Arhiva Sfintei Manastiri Iviron - Marinescu Florin 303-308 română
articol de periodic TURBATU, Maria (autor) Valea Trotușului. Enciclopedie - Stoica Corneliu 309-315 română