Restaurarea bisericii "Sfinţii Voievozi" din satul Hotărani, judetul Olt. Date preliminare în vederea reconstituirii turlei de pe pronaos şi a restaurării pridvorului