Aspecte ale practicării agriculturii tradiţionale în câteva sate din Câmpia Bărăganului

  • Subiect: Din trecerea în revistă a unor aspecte privind practicarea agriculturii în unele sate din Bărăgan se desprind câteva caracteristici. Până la jumătatea secolului al XIX-lea existau încă multe terenuri înţelenlte şi o pondere mare a creşteri i animalelor. Odată cu restrângerea terenurilor necultivate, datorită împroprietăririlor şi creării de noi sate, cultura pământului capătă rolul principal. Culturile mari erau cele de plante cerealiere, ocupând suprafeţe întinse din terenul arabil. Agricultura practicată în această zonă a Bărăganului a păstrat mult timp o serie de tehnici, procedee şi instrumentar tradiţional, schimbări mai accentuate intervenind abia după primul război mondial. Schimbări profunde, care transformă Bărăganul în grânarul ţării au loc însă odată cu apariţia agriculturii socialiste, practicate cu mijloace mecanizate şi introducerea irigaţiilor.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Istoria culturii
  • Vezi publicația: Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos
  • Editura: Muzeul Judeţean Călăraşi
  • Loc publicare: Călăraşi
  • Anul publicaţiei: 1987
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: III-IV; anul 1987
  • Paginaţia: 247-252
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  38 / 43   >  >|