Nicolae Săcară, Un însemnat document din secolul XVIII pentru etnografia bănăţeană