Florica – Vatra Brătienilor. Narcis Dorin Ion, Florica – Vatra Brătienior, editat de Muzeul Naţional Brătianu, Ştefăneşti - Argeş, 2019, 420 pagini, ISBN 978-973-0-31661-2, Tipărit la Magic Print, Oneşti / Florica – The home of the Brătianu family, edited by Muzeul Naţional Brătianu, Ştefăneşti-Argeş, 2019, 420 pages, ISBN 978-973-0-31661-2, Printed by Magic Print, Oneşti