Muzeul Național, nr. în TOM: XXII, 2020, Muzeul Național


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Dr., LAZĂR, Ginel (autor) O privire retrospectivă asupra „Psăltirii svântului proroc David… pre versuri tocmită”. Sinteze muzeologice și tendințe bibliofile / A retrospective view on the Psalter of the holy prophet David… composed in verse. Museological and bibliophilic syntheses 5-20 română
articol de periodic MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Bărbatul posac din meditațiile lui Livanie. Prescurtare. O traducere de secol XIX din retorul grec Libanius / The morose man from Livanie’s meditations. Abridgement. A 19th century Romanian translation from the Greek rhetor Libanius 21-32 română
articol de periodic Drd., ȘOROAGĂ, Codruța (autor) Balurile de la palat în timpul domniei lui Carol I / Palace balls during the reign of Charles I 33-50 română
articol de periodic Dr., ȘTIRBULESCU, Christina (autor) The festive opening of the Cernavodă bridge in the light of the royal correspondence / Inaugurarea podului de la Cernavodă ilustrată în corespondența regală 51-75 engleză
articol de periodic Dr., GEORGESCU, Florin (autor) Brătienii în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / The Brătianu family in the collections of the National History Museum of Romania 77-89 română
articol de periodic Prof. Dr., CURELEA, Dragoș (autor) , Prof., CURELEA, Daniela (autor) Despre înființarea și evoluția Muzeului Asociațiunii Astra din Sibiu (1905-1950) / On the establishment and evolution of the Museum of the Astra Association in Sibiu (1905-1950) 91-102 română
articol de periodic Dr., DIEACONU, Daniel (autor) Ciprian Porumbescu și lupta pentru emancipare națională a Bucovinei / Ciprian Porumbescu and the struggle for the national emancipation of Bucovina 103-116 română
articol de periodic Dr., BUCUR, Alexandru (autor) , Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Participarea românilor din fostul județ Alba Inferioară la Primul Război Mondial (1914-1918) / Romanians from the former county of Alba Inferioară that participated in the First World War (1914-1918) 117-138 română
articol de periodic ANTONIAN, Narcis (autor) Generalul Iacob Zadik – un erou armean al Marelui Război și al României Mari / General Iacob Zadik – an Armenian hero of the Great War and of Greater Romania 139-144 română
articol de periodic Dr., RÎȘNOVEANU, Ion (autor) Măsuri politico-militare luate de statul român pentru apărarea terestră a Dobrogei în perioada interbelică / Political and military measures taken by Romania for the land defense of Dobrudja in the interwar period 145-159 română
articol de periodic Dr., ION, Narcis Dorin (autor) Palatul regelui Carol al II-lea de la Scroviștea, județul Ilfov / King Carol II’s palace in Scroviștea, Ilfov county 161-213 română
articol de periodic Dr., TROHANI, George (autor) Episoade medicale pe vreme de război. 1940–1943. Cadre medicale și răniți. Spitalul Z.O. 406 în Transnistria / Episodes de la vie medicale en temps de guerre. 1940–1943. Cadres sanitaires et blessés. L’hopital Z.O. 406 dans la Transnistrie 215-249 română
articol de periodic Dr., PĂIUȘAN-NUICĂ, Cristina (autor) O istorie din cel de-al Doilea Război Mondial din Chirnogeni, Constanța, în 25 de epistole / A Second World War story from Chirnogeni, Constanța in 25 postcards 251-262 română
articol de periodic Dr., MANDACHE, Diana (autor) Nicolette Franck, o jurnalistă a războiului rece / Nicolette Franck, a Cold War journalist 263-275 română
articol de periodic BARBU, CRISTINA (autor) Informația și umorul, instrumente ale partidului și propagandei comuniste. Studiu de caz revista „Urzica” și Albert Poch cu seria Bilă / Information and humor, tools of the Communist Party and propaganda. Case study: The “Urzica” magazine and Albert Poch with the Bilă series 277-302 română
articol de periodic IOJĂ, Erica (autor) O artă marginală în grafica românească: machete de mărci poștale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / An understudied subject in Romanian graphic art: postage stamp mock-ups in the National Museum of Romanian History's collection 303-330 română
articol de periodic Dr., PETROVICIU, IRINA (autor) , Dr., ALBU, Florin (autor) , Dr., VÎRGOLICI, Marian (autor) , Dr., MEDVEDOVICI, Andrei (autor) Dyes in a 15-th century liturgical mantle from the MNIR collection / Identificarea coloranților dintr-o mantie liturgică de secol XV, din colecția Muzeului National de Istorie a Romaniei 331-352 engleză
articol de periodic Dr., POPESCU, Sergiu-Sorin (autor) Restaurarea unei spade sarmate aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / The restoration of a Sarmatian sword from the collection of the National History Museum of Romania 353-363 română
articol de periodic Dr., ȘTEFAN, Andreea (autor) Antoine Chalvin, Jean-Léon Muller, Katre Talviste, Marie Vrinat-Nikolov, Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane: des origines à 1989, Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2019, 434 p., ISBN: 978-2-7535-7611-7 / Antoine Chalvin, Jean-Léon Muller, Katre Talviste, Marie Vrinat-Nikolov, Istoria traducerilor literare în Europa mediană: de la începuturi până în 1989, Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2019, 434 p., ISBN: 978-2-7535-7611-7 365-369 română
articol de periodic Dr., ILIE, Cornel-Constantin (autor) Florica – Vatra Brătienilor. Narcis Dorin Ion, Florica – Vatra Brătienior, editat de Muzeul Național Brătianu, Ștefănești - Argeș, 2019, 420 pagini, ISBN 978-973-0-31661-2, Tipărit la Magic Print, Onești / Florica – The home of the Brătianu family, edited by Muzeul Național Brătianu, Ștefănești-Argeș, 2019, 420 pages, ISBN 978-973-0-31661-2, Printed by Magic Print, Onești 371-374 română