A Multiple Burial in the Wietenberg Settlement at Şoimuş–Lângă Sat, Hunedoara County

  • TITLU în română: O înmormântare colectivă în aşezarea culturii Wietenberg de la Şoi,uş-Lângă sat, jud. Hunedoara
  • Subiect: Situl arheologic de la Şoimuş–Lângă Sat a fost descoperit în urma diagnozei din cadrul proiectului Autostrada 2011. Cercetarea arheologică preventivă a pus în evidenţă aici o succesiune de locuiri, începând din eneolitic, până în evul mediu. Dezvelirea aşezării din perioada mijlocie a epocii bronzului, deşi limitată doar la marginea ei sudică, a furnizat contexte şi materiale deosebit de interesante. În expunerea de faţă vom prezenta un complex funerar atipic, mai precis un mormânt colectiv, ce a cuprins patru defuncţi. Groapa a fost identificată în interiorul unei locuinţe puţin adâncite, într-o margine a acesteia şi a făcut parte din amenajarea interioară. Adâncimea ei a fost redusă, iar pe fund, spre o margine, s-a aflat aşezat un castron cu patru lobi, iar în interiorul acestuia, un kantharos. În această groapă au fost aruncate corpurile a patru indivizi maturi. În umplutura gropii s-au mai aflat doar câteva fragmente ceramice. Fragmentele ceramice recuperate din restul locuinţei sunt numeroase şi provin de la câteva vase de provizii, amforete, castroane, unele cu patru lobi şi boluri. Dintre acestea, un singur vas este întregibil – un bol cu toartă. După formele şi decorul ceramicii, complexul poate fi încadrat în intervalul fazelor II-III ale culturii Wietenberg, predominante fiind elementele fazei II, doar fragmentele unui castron cu patru lobi, decorat cu benzi meandrate, umplute cu împunsături simultane (zahnstampelung), fiind caracteristice ornamentaţiei olăriei fazei III. Observaţiile din timpul săpăturii au indicat depunerea succesivă a celor patru defuncţi în poziţii diferite, fără a se acorda vreo grijă corpurilor acestora. Este vorba de doi bărbaţi tineri şi alţi doi mai în vârstă. Cei tineri s-au aflat în zona centrală a gropii, aproape unul peste celălalt, iar cei mai în vârstă, la marginea de vest a gropii, doar parţial suprapuşi. Asupra unuia s-a descoperit un mic pandantiv din piatră, iar asupra altuia, mai mulţi saltaleoni. Analiza antropologică preliminară nu a pus în evidenţă urme care să indice moartea violentă a acestor indivizi. Având în vedere că ritul predominant de înmormântare documentat pe cuprinsul culturii Wietenberg este incineraţia, descoperirea de faţă capătă un caracter excepţional. Sunt cunoscute descoperiri de morminte individuale de inhumaţie în aşezări, dar şi acestea sunt rare, iar în aceste cazuri s-a constatat respectarea unor anumite norme privitoare la poziţia corpului decedatului. Cea mai apropiată analogie a descoperirii prezentate aici rămâne cea de la Voivodeni–La Şcoală, cu deosebirea că acolo au fost înhumate corpurile a şapte indivizi, de vârste şi sexe diferite, aşezate cu grijă, iar materialul arheologic indică o etapă târzie a culturii în cauză. La o privire mai largă, putem identifica morminte colective şi în situri ale unor culturi contemporane vecine – cultura Otomani şi cultura Monteoru, dar în cazurile menţionate, diferenţele sunt semnificative faţă de cel de la Şoimuş. Interpretarea complexului funerar de la Şoimuş este dificilă şi nesigură, astfel că suntem nevoiţi să ne rezumăm, deocamdată, doar la constatările directe făcute asupra contextului arheologic. Probabil cei patru indivizi au căzut victime unui eveniment violent, cu desfăşurare rapidă, dorindu-se dispensarea grabnică de cadavre. Rămâne însă greu de explicat motivul îngropării lor în acea locuinţă şi dacă aceasta a fost abandonată doar ulterior acestui eveniment. Tot ipotetic, se poate lega acest eveniment de întreruperea locuirii Wietenberg din acest sit.
  • Limba de redactare: engleză
  • Vezi publicația: Settlements of life and death : studies from prehistory to middle ages
  • Editura: Mega
  • Loc publicare: Cluj-Napoca
  • Anul publicaţiei: 2016
  • Referinţă bibliografică pentru volum: anul 2016; seria Arheologie 14
  • Paginaţia: 165-190
  • Navigare în volum:  |<  <  10 / 22   >  >|