Exploatarea resurselor animale de către locuitorii aşezării de la Niculiţel (cultura Babadag): date arheozoologice

  • Subiect: Resturile faunistice analizate provin din cele două campanii arheologice preventive derulate în anii 1988 şi 2000 în situl de la Niculiţel–Cornet. Eşantionul analizat cuprinde 902 resturi care provin de la peşti, reptile, păsări şi mamifere. Cea mai mare proporţie o deţin resturile de la mamiferele domestice (615 fragmente), dintre care 397 au fost identificate până la nivel de specie. Speciile de mamifere domestice sunt următoarele: vacă (Bos taurus), oaie (Ovis aries), capră (Capra hircus), cal (Equus caballus), porc (Sus domesticus), între acestea vita având cea mai mare frecvenţă. Pe lângă acestea au mai fost documentate următoarele speciile de mamifere sălbatice: cerb (Cervus elaphus), mistreţ (Sus scrofa) şi căprior (Capreolus capreolus), cerbul având proporţia cea mai mare ca număr de resturi, lângă care au fost înregistrate un rest de la păsări şi şase fragmente de reptile. Resturile de peşte sunt destul de numeroase (276) şi am putut evidenţia existenţa următoarelor specii: ştiucă (Esox lucius), crap (Cyprinus carpio), lin (Tinca tinca), somn (Silurus glanis) şi şalău (Sander lucioperca).
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Din preistoria Dunării de Jos. 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice de la Babadag (1962-2012). Actele conferinţei „Lower Danube Prehistory. 50 years of excavations ar Babadag”, Tulcea, 20-22 septembrie 2012
  • Editura: Istros
  • Loc publicare: Brăila
  • Anul publicaţiei: 2013
  • Referinţă bibliografică pentru volum: anul 2013; seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 9
  • Paginaţia: 495-502
  • Navigare în volum:  |<  <  19 / 22   >  >|