Cercetări de teren în bazinul superior al Neajlovului, judeţul Dîmboviţa

 • TITLU în română: Cercetări de teren în bazinul superior al Neajlovului, judeţul Dîmboviţa
 • Subiect: Motivaţia cercetării de teren în zona de SV a judeţului este legată de slaba cunoaştere a realităţilor arheologice şi istorice. Informaţii din acest perimetru ne-au parvenit totuşi chiar la sfîrşit.ul secolului trecut cînd învăţătorul B. Manca răspunde la ”Chestinarul arheologic” întocmit de A. Odobescu, prilej cu care identifică pe raza actualului sat Puntea de Greci două staţiuni neolitice, o necropolă tumulară din care observă 25 movile, cît şi Brazda lui Novac de nord, mult mai vizibilă în acel moment decît astăzi. În acelaşi răspuns, învăţătorul I. Hătmanu din comuna Morteni identifică la rîndul său Brazda de nord a lui Novac, orientată S-N şi semnalează existenţa a două movile, din care cea denumită „Măgura Veche” a fost sondată în 1976 şi 1978.
 • Limba de redactare: română
 • Secţiunea: 2050 DE ANI DE LA CREAREA STATULUI DAC CENTRALIZAT SUB CONDUCEREA LUI BUREBISTA
 • Vezi publicația: Valachica - Studii şi cercetări de istorie şi istoria culturii
 • Editura: Muzeul Judeţean Dâmboviţa
 • Loc publicare: Târgovişte
 • Anul publicaţiei: 1980-1981
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 12-13; anul 1980-1981
 • Paginaţia: 54
 • Pagina: 31
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  4 / 51   >  >|