Şantierul arheologic Valea Lupului

  • Subiect: Articolul este dedicat cercetărilor efectuate în 1955 în situl arheologic de la Valea Lupului: A. cercetările de pe terasă; B. Movila. Cercetările de pe terasă au evidenţiat existenţa unei aşezări neolitice de tip Criş, dar şi o locuire Cucuteni B. Pe terasa din sud-vestul sitului a fost identificat un cenuşar din perioada culturii Noua. În apropierea acestuia au fost cercetate şi două morminte de inhumaţie, din păcate neilustrate. Cele mai recente resturi arheologice descoperite în 1955 pe terasa de la Valea Lupului datează din epoca migraţiilor (sec. III-IV p.Chr.). Ele documentează o aşezare sporadică şi un cimitir cu morminte răzleţe răspândite pe întreaga suprafaţă a terasei. În cea de a doua parte a articolului este publicat un tumul de dimensiuni mari a cărui cercetare a început din 1953. În ceea ce priveşte movila, observaţiile stratigrafice şi compoziţia solurilor din mantaua ei au arătat că movila mare era alcătuită din trei movile alăturate (I, II, III), situate una în lobul nord-estic, a doua în lobul sud-estic, şi a treia de o parte şi de alta a martorului vestic de pe centrul movilei mari. Cele trei movile componente, de dimensiuni apreciabile (înalte de 2,50 m şi cu diametrul de 17 m fiecare), au fost unite ulterior, prin adăugiri de pâmânt, într-una singură, a cărei formă mai mult sau mai puţin rotundă s-a păstrat în actuala movilă. În cuprinsul movilei mari s-au descoperit 6 morminte de inhumaţie, dintre care unul cu ocru din vremea movilei (M 5), unul din prima epocă a fierului (M 7) şi patru din epoca migraţiilor (M 4, 6, 8 şi 9).
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Materiale şi Cercetări Arheologice
  • Editura: Editura Academiei Republicii Populare Române
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1957
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: anul 1957; seria veche
  • Paginaţia: 161-178
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  13 / 22   >  >|