Un solidus de la Justin al II-lea din colecţiile Muzeului Romanaţiului Caracal. A solidus from Justin II from the collections of the Museum of Romanaţi Caracal