Oltenia - Studii și Comunicări, XXIX, 2022, In memoriam Toma Rădulescu 1948-2022, seria Arheologie-Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic NEAGU, Dragoș-Nicolae (autor) Cercetări arheologice de suprafață în punctul „Peninsula”, județul Constanța (II). Surface archaeological research at the "Peninsula" point, Constanța County (II) Arheologie / Archaeology 5-8
articol de periodic PETROVA, Viktoria (autor) , NAYDENOVA, Evgenia (autor) New data on the transition to the Early Chalcolithic from the research near Gradishte Village, Shumen District, Northeast Bulgaria. Date noi despre tranziția la Calcoliticul timpuriu din cercetările din apropierea satului Gradishte, districtul Shumen, nord-estul Bulgariei Arheologie / Archaeology 9-18
articol de periodic BULIGĂ, Mara (autor) Sistemul de fortificație al așezărilor din secolele IV-III a. Chr. din Oltenia. The fortification system of the settlements from the IV-III centuries BC in Oltenia Arheologie / Archaeology 19-24
articol de periodic PĂTROI, Cătălin Nicolae (autor) Descoperiri arheologice pe teritoriul U.A.T. Terpezița din județul Dolj. Archaeological discoveries on the territory of U.A.T. Terpezita from Dolj County. Arheologie / Archaeology 25-48
articol de periodic PĂTROI, Cătălin Nicolae (autor) Potențialul arheologic al unor localități din Oltenia dezvăluit cu ajutorul fotografiilor misiunii de spionaj prin satelit „Corona” (U.S.A.). The archaeological potential of some localities in Oltenia revealed with the help of the photos of the "Corona" satellite spying mission (U.S.A.) Arheologie / Archaeology 49-76
articol de periodic NAYDENOVA, Evgenia (autor) The Turkish bath from Oryahovo – the first studies. Baia turcească de la Oryahovo – primele studii Arheologie / Archaeology 77-86
articol de periodic TOMA, Corina (autor) Imitațiile monetare de tip greco-macedonean Mit Wulstlorbeer und Reiter / Agriș b – Șilindia. Greco-Macedonian monetary imitations Mit Wulstlorbeer und Reiter / Agriș b Șilindia Numismatică / Numismatics 87-102
articol de periodic POPOVICI, Sabin (autor) , RĂBÎNCĂ, Iulia (autor) , VOICILĂ, Valentin (autor) Un solidus de la Justin al II-lea din colecțiile Muzeului Romanațiului Caracal. A solidus from Justin II from the collections of the Museum of Romanați Caracal Numismatică / Numismatics 103-108
articol de periodic PIȚIGOI, IOAN ANDI (autor) Tezaurul monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Conțești, comuna Davidești, județul Argeș. The monetary hoard from the 18th century discovered in Conțești, Davidești commune, Argeș County Numismatică / Numismatics 109-115
articol de periodic DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor) Ordine, cruci și semne onorifice din colecția Muzeului Olteniei. Orders, crosses and honorary signs from the collection of the Museum of Oltenia Numismatică / Numismatics 116-127
articol de periodic BUIUMACI, Cezar Petre (autor) Arhitectura reflectată în grafica bancnotelor românești. Architecture reflected in the graphics of Romanian banknotes Numismatică / Numismatics 128-161
articol de periodic VLAD, Irina (autor) Paiete, bumbi, butoni, nasturi, copci: discreția și somptuozitatea accesoriilor vestimentare medievale. Sparkless, bumbles, buttons, cufflinks and clothespins: the discretion and somptuousness of medieval clothing accessories ISTORIE / HISTORY 162-173
articol de periodic ȚUSCANU, Aurel Florin (autor) Câteva considerații privitoare la prima biografie a starețului Paisie Velicicovschi, alcătuită și tipărită la Mănăstirea Neamț de către ucenicul său Grigorie Dascălul (1817). Some considerations regarding the first biography of Abbot Paisie Velicicovschi, compiled and printed at the Neamț Monastery by his disciple Grigorie Dascălul (1817) ISTORIE / HISTORY 174-186
articol de periodic PĂTROI, Cătălin Nicolae (autor) , BICIUȘCĂ, Maria (autor) Instituția carantinei pe teritoriul Olteniei în secolul al XIX-lea. The institution of quarantine on the territory of Oltenia in the 19th century ISTORIE / HISTORY 187-205
articol de periodic POPESCU VAVA, Lucian (autor) Turbarea și câinii vagabonzi pe agenda autorităților publice din Craiova la trecerea dintre secolele XIX-XX. The rabies and stray dogs on the agenda of public authorities in Craiova at the transition between the 19th and 20th centuries ISTORIE / HISTORY 206-225
articol de periodic CEACÎRU, Cristian-Iulian (autor) Cotidianul craiovean în timpul ocupației germane (1916-1918). The Craiova daily during the German occupation (1916-1918) ISTORIE / HISTORY 226-236
articol de periodic RADU, Aurel (autor) Alegerile parlamentare din 1919. Lista electorală definitivă a alegătorilor din Pitești pentru Senat. The parliamentary elections of 1919. The definitive electoral list of voters from Pitești for the Senate ISTORIE / HISTORY 237-286
articol de periodic CAPEL, Viviana (autor) Sărbătoare politică și festivism comunist: de la modelul sovietic la specificul românesc. Chipuri noi și o nouă simbolistică: Vladimir Ilici Lenin și Iosif Vissarionovici Stalin. Political celebration and communist festivity: from the Soviet model to the Romanian specificity. New faces and a new symbolism: Vladimir Ilyich Lenin and Iosif Vissarionovich Stalin ISTORIE / HISTORY 287-299
articol de periodic TRANDAFIR, Marinela (autor) Glorificarea Uniunii Sovietice și a „Armatei Roșii” de către regimul comunist român. Studiu de caz: Raion Buzău - Regiunea Ploiești. The glorification of the Soviet Union and the "Red Army" by the Romanian communist regime. Case study: Buzău District – Ploiești Region ISTORIE / HISTORY 300-309
articol de periodic COSAC, Marian (autor) Obiective ale supravegherii Securității în cercetarea arheologică din România comunistă în anii '80 ai secolului trecut. Objectives of the Security supervision in the archaeological research in communist Romania in the 80s of the last century ISTORIE / HISTORY 310-323
articol de periodic CEACÎRU, Cristian-Iulian (autor) Răzvan-Cristian Bîgiu: Trandafir G. Djuvara: biografia unui diplomat român (1856-1935), Târgoviște: Cetatea de Scaun, 268 p. Răzvan-Cristian Bîgiu: Trandafir G. Djuvara: the biography of a Romanian diplomat (1856-1935), Târgoviște: Cetatea de Scaun, 268 p RECENZII / REVIEWS 324-326