”Eroinele României Mari. Destine din linia întâi”, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2018, 486 p.