Unele aspecte etnografice privind judeţele Botoşani şi Vrancea în opera lui Ion Ionescu de la Brad