Variaţii climaterice şi mentalităţi colective în sec. al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea (1700-1830)