• Subiect: Cercetările genealogice întreprinse de către autorul rândurilor de faţă se întemeiază pe starea civilă din Bucureşti, precum şi pe mărturiile orale ale câtorva rude prin alianţă ale lui Ion Antonescu. Astfel am putut reconstitui ascendenţa sa directă pe trei generaţii, legate de mahalaua Delea Nouă, situată în partea de sud- est a Bucureştilor. Ion Antonescu era aşadar fiul ofiţerului Iancu Antonescu, fiu, la rândul său, al lui “Anton sin Vasile postăvaru” şi al Sultanei, prototipul personajului literar “Sultănica” a lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, vecin al familiei Antonescu pe Calea Călăraşilor. Este vorba de o familie de ofiţeri superiori, legată de Palatul Regal: Dimitrie şi Ilie Antonescu, fraţi ai tatălui lui Ion Antonescu, au fost aghiotanţi ai lui Carol I şi ai lui Ferdinand. Soţia lui Ion Antonescu, Maria Antonescu născută Niculescu, era şi ea fiica unui colonel. De amintit este de asemenea patronajul exercitat de Ion Antonescu şi de soţia sa în domeniul ecleziastic: ei au ctitorit câteva biserici în capitală şi au făcut donaţii însemnate la ele. 73
  • Limba de redactare: franceză
  • Vezi publicația: Muzeul Naţional
  • Anul publicaţiei: 2006
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XVIII; anul 2006
  • Paginaţia: 297-314
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  19 / 24   >  >|