Valorificarea patrimoniului etnografic al Muzeului Judeţean Satu Mare în expoziţia de bază