Semnal editorial: „Semper Fidelis. In Honorem Magistri Mircea Ignat”. Editori: Bogdan Petru Niculică şi Dumitru Boghian, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Suceava 2013, 408 p.