Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 85 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1985 Acta Musei Porolissensis, IX STAN, Vergilia (autor) Tipărituri elseviriene existente în fonful bibliotecii documentare a Casei Personalului Didactic - Zalău Carte veche, muzeografie, istoria culturii, personalităţi sălăjene 625- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX OROS, Ioan (autor) Reprezentarea lui Homer în biblioteca documentară a Casei Personalului Didactic - Zalău Carte veche, muzeografie, istoria culturii, personalităţi sălăjene 635- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan (autor) Gînditori clasici germani în colecțiile Bibliotecii Documentare din Zalău Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 759- română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii OROS, Ioan (autor) Enea Piccolomini și Cruciada Târzie - Mîrza Andreea Varia 421-423 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DIN, Petre (autor) Interese, competiție și competitori în bazinul vest-pontic (sfârșitul sec. XIII - începutul sec. XVI) - Mărculeț V. Varia 423-424 română
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare BEJINARIU, Ioan (autor) Semnal editorial: „Semper Fidelis. In Honorem Magistri Mircea Ignat”. Editori: Bogdan Petru Niculică și Dumitru Boghian, Editura Istros a Muzeului Brăilei, Suceava 2013, 408 p. Varia. Recenzii 351-353 română
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare MARTIN, Adrian (autor) Philip A. Harland, Associations, Synagogues, and Congregations Claiming a Place in Ancient Mediterranean Society, Ontario, Kitchener, 2013, 266 pp. B.R 45.2. H37. 2013 Varia. Recenzii 353-356 engleză
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie VOINESCU, Silvestru (autor) Academiceni români cu autografe pe cărți din colecția Bibliotecii Județene Argeș păna în anii celui de al doilea război mondial Istoria Culturii, Muzeografie 421-424 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria Istorie CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Djuvara Neagu, „Thacomerinus - Negru Vodă. Un voievod de origine cumană la începuturile Țării Românești”. Cum a purces întemeierea primului stat medieval românesc dinainte de „descălecătoare” și până la așezarea Mitropoliei Ungrovlahiei la Argeș. Noi interpretări. Humanitas, București, 2007, 231 p. Recenzie 509-514 română
1973 Biharea, 1973 GODEA, Ioan (autor) Motive decorative celebre, contribuții la studiul ornamenticii românești - Petrescu P. III. Note şi recenzii 259-264 română
1974 Biharea, 1974 HÎRCA, Rodica (autor) Considerații pe marginea colecției particulare "Ex libris" II. Artă 213-223 română
1974 Biharea, 1974 GODEA, Ioan (autor) Arhitectura țărănească de lemn din România - Petrescu P. IV. Note şi recenzii 317-318 română
1974 Biharea, 1974 GODEA, Ioan (autor) Etnografia românească - Vlăduțiu I. IV. Note şi recenzii 319-320 română
1974 Biharea, 1974 FAUR, Viorel (autor) Monumente de athitectură populară din nord-vestul României Vol II - Godea I. IV. Note şi recenzii 323-325 română
1974 Biharea, 1974 GODEA, Ioan (autor) Mobilierul țărănesc românesc - Capesius R. IV. Note şi recenzii 327-328 română
1975 Biharea, 1975 DUMITRAȘCU, S. (autor) Romulus Vuia, Studii de Etnografie și Folclor, Ed. Minerva, 1975, XXV, 418 p., 6 hărți IV. Note şi recenzii 163-167 română
1975 Biharea, 1975 GODEA, Ioan (autor) Oltenia. Studii și comunicări de etnografie IV. Note şi recenzii 169-170 română
1975 Biharea, 1975 MARTIN, Ana (autor) Gheorghe Petrașcu - Costinescu Eleonora IV. Note şi recenzii 177-178 română
1976 Biharea, 1976 BOCȘE, Maria (autor) Creația plastică țărănească - Petrescu Paul V. Recenzii 307-309 română
1976 Biharea, 1976 GRIGORESCU, Elena (autor) Podoabe populare românești - Stoica Georgeta V. Recenzii 311-313 română
1977 Biharea, 1977 CHIRIAC, Aurel (autor) Iosif Fekete - Țoca Mircea IV. Note şi recenzii 299-300 română
1978 Biharea, 1978 CHIRIAC, Aurel (autor) Etnografia poporului român - Butură V. IV. Note şi recenzii 325-327 română
1978 Biharea, 1978 PARASCA, Crăciun (autor) Folclorul din zona Codrului - Pop D. IV. Note şi recenzii 329-330 română
1978 Biharea, 1978 BOURAS, A. (autor) L'homme e la matiere - Le roi Gourhan Andre IV. Note şi recenzii 335-336 franceză
2014 Cercetări Arheologice, XXI Diseminarea cercetării în mediul academic CERCETAREA ARHEOLOGICĂ DIN MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI (2009-2014) 541-572 română
1970 Cercetări istorice, I OARGĂ, C (autor) Problematica istorică locală în atenția cercetătorilor ieșeni VII. Note 357-360 română
1980 Cercetări istorice, XI BORDEIANU, M. (autor) Biblioteca centrală universitară din lași la a 340-a aniversare VI. Evocări 735-739 română
1980 Cercetări istorice, XI CIUDIN, Nicolae (autor) Vasile Cristian, Istoriografia generală VII. Recenzii 754-756 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX Praehistoria, vol. I, 2000, Universitatea Miskolc, Ed. Archaeolinqua Foundation & Publishing House, 188 p. (RUXANDRA ALAIBA) V. Recenzii şi note bibliografice 501-514 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII Recenzii. Note de lectură IV. Varia 341-363 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX Recenzii. Note de lectură 327-344 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI Abrevieri 5-6 română
2014 Cercetări istorice, XXXIII ABREVIERI 5-7 română
2015 Cercetări istorice, XXXIV ABREVIERI 5-6 română
1973 Crisia, 1973 Avram Iancu. Viața și faptele unui erou și martir - Pascu Șt. IV. Recenzii 317-318 română
1973 Crisia, 1973 Avram Iancu în memorialistică IV. Recenzii 319-320 română
1973 Crisia, 1973 George Bariț și contemporanii săi IV. Recenzii 320-322 română
1973 Crisia, 1973 Populație și societate IV. Recenzii 322-323 română
1973 Crisia, 1973 Centenarul Societății pentru crearea unui fond de teatru român IV. Recenzii 324-325 română
1974 Crisia, 1974 GORUN, Gheorghe (autor) Petru Maior - Protase M. III. Note şi recenzii 354-356 română
1974 Crisia, 1974 FAUR, Viorel (autor) Scrisori către Nicolae Iorga, 1890-1902, vol I III. Note şi recenzii 356-357 română
1976 Crisia, 1976 GORUN, Gheorghe (autor) Incursiuni în istoriografia vieții sociale - Răduțiu Aurel IV. Recenzii 292-293 română
1977 Crisia, 1977 GORUN, Gheorghe (autor) Ioan Molnar-Piuariu - Popa M. IV. Recenzii 515-516 română
1977 Crisia, 1977 DUDAȘ, Florian (autor) Din istoria literaturii didactice românești - Ghibu O. IV. Recenzii 517-518 română
1977 Crisia, 1977 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Mișcarea muncitorească și socialistă din Transilvania (1901-1921) - Cicală I. IV. Recenzii 518-520 română
1977 Crisia, 1977 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Scrieri social-politice și literare - Goldiș V. IV. Recenzii 521-524 română
1978 Crisia, 1978 RÎPĂ-BUICLIU, D. (autor), SAVIN, V. (autor), ZMEU, I. (autor) Considerații bibliografice privind prima carte de șah din România III. Articole şi note 549-553 română
1980 Crisia, 1980 GORUN, Gheorghe (autor) Voievodatul Transilvaniei, vol II - Pascu Șt. IV. Recenzii 693-694 română
1980 Crisia, 1980 GORUN, Gheorghe (autor) Carte a străină intrată în biblioteca secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea în anul 1979 VI. Cronici 749-757 română
1981 Crisia, 1981 ROȘU, T. (autor) Mărturii privind legăturile Bihorului cu Academia Română (pînă la 1918) III. Articole şi note 373-375 română
1981 Crisia, 1981 FAUR, Viorel (autor) O importantă realizare culturală - biblioteca publică din Oradea a Reuniunii "Cele Trei Crișuri" III. Articole şi note 387-393 română
1982 Crisia, 1982 STELARU, Daniel (autor) Cărți din biblioteca iluminismului Ioan Corneli existente în colecții din Oradea (Catalog) IV. Muzeografie 471-479 română
1982 Crisia, 1982 CIHO, Miron (autor) Vechi imperii ale Orientului - Moscati Sabatino V. Recenzii 491-493 română
1982 Crisia, 1982 GORUN, Gheorghe (autor) Din cronica relațiilor româno-ungare în secolele XIII-XIV - Holban M. V. Recenzii 493-494 română
1982 Crisia, 1982 MIHOC, Blaga (autor) Variații pe teme clasice - Pippidi D. V. Recenzii 496-500 română
1983 Crisia, 1983 GORUN, Gheorghe (autor) Stat, societate, națiune. Interpretări istorice - Edroiu N., Răduțiu A., Teodor P. V. Recenzii 646-648 română
1984 Crisia, 1984 DUMITRAȘCU, Sever (autor) The continuity of the Romanian People - Stoicescu N. VIII. Recenzii 639-642 română
1984 Crisia, 1984 FAUR, Viorel (autor) Corespondența lui Vincențiu Babeș (Scrisori trimise) VIII. Recenzii 646-647 română
1984 Crisia, 1984 CHIRIAC, Aurel (autor) Arta populară românească - Petrescu P., Stoica G. VIII. Recenzii 648-649 română
1985 Crisia, 1985 CĂLUȘER, Iudita (autor), STELARU, Constantin (autor) Informații documentare inedite privind reconstituirea unor biblioteci bihorene.Biblioteca Liceului din Beiuș II. Arheologie şi istorie 147-157 română
1985 Crisia, 1985 ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Eneoliticul din Sud-Estul României. Aspectul cultural Stoicani-Aldeni - Dragomir Ion IX. Recenzii 631-632 română
1985 Crisia, 1985 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Istoria Suediei IX. Recenzii 632-636 română
1985 Crisia, 1985 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Relațiile diplomatice ale României de la 1859 la 1877 IX. Recenzii 639-640 română
1992 Crisia, 1992 NOANE, Dumitru (autor) Studia universitas Babes-Bolyai, Series Historia, I, 1990, P.112 III. Recenzii 293-295 română
1994 Crisia, 1994 GORUN, Gheorghe (autor) The French Historical Revolution. The "Annales" School, 1929-1989 IV. Recenzii 457-458 română
1994 Crisia, 1994 MOISA, Gabriel (autor) Istorici și probleme istorice - Teodor P. IV. Recenzii 461-462 română
1996-1997 Crisia, 1996-1997 CORNEA, Lucia (autor) Pearls and Lace - Klein Magdalena V. Recenzii 397-398 română
2002-2003 Crisia, 2002-2003 CĂLUȘER, Iudita (autor), ILEA, Ana (autor) Biblioteca publică din Oradea în perioada 1920-1930. Începuturile bibliotecii românești I. Studii şi articole 247-271 română
2006 Crisia, 2006 MOISA, Gabriel (autor) Poarta leilor. Istoriografia tînără din transilvania (1990-2005) II. Recenzii 232-234 română
2009 Crisia, 2009 CIURE, Florina (autor) Libri e manoscritti riguardanti la Transilvania conservati nella Biblioteca Nazopnale Marciana di Venezia (secc. XVI-XVII) I. Studii şi articole 185-198 italiană
2010 Crisia, 2010 MUREȘAN, Olimpia (autor) Tendințe în conservarea preventivă - Guttmann Marta V. Recenzii 365-365 română
2011 Crisia, 2011 ZAINEA, Ion (autor) Aspecte din activitatea cenzurii comuniste: controlul producției de carte social-politică. Tendințe și fenomene semnalate în cursul anului 1972 279-286 română
2012 Crisia, 2012 KACSO, Carol (autor) Sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în sud-vestul României - Lazăr Simona 197-202 română
2012 Crisia, 2012 ROMÎNAȘU, Radu (autor) Protopop dr. Gh. Ciuhandu (1875-1947) - Vesa Pavel 205-207 română
2012 Crisia, 2012 MESZAR, Marius-Răzvan (autor) Istoriografia românilor din Ungaria 1920-2010. Între deziderat și realitate 207-208 română
2013 Crisia, 2013 HOCHHAUSER, Ronald (autor) Ștefan Propociu - mărturii documentare - Cristofor Teodora-Camelia 200-201 română
2014 Crisia, 2014 FARCAȘ, Sorin (autor) Vasile Ciupa (coordonator), Satul Talpe-Contribuții monografice, ArtPress, Timișoara, 2014, 461 p. RECENZII 161-164 română
2005 Cronica Muzicală online OȚEANU BUNEA, Smaranda (autor) De la „OEDIP” la „Destinul unui geniu” – Festivalul Internațional „George Enescu”, ediția a XVII-a română
2005 Cronica Muzicală online BUNEA, Mircea (autor) Rubrica afonului. Un ospătar la curtea regelui Melos: APOSTOL APOSTOLIDE română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI FARCAȘ, Simona (autor) Mileniul românesc, 1000 de ani de istorie în imagini - Filitti Georgeta, Matei Dorin V. Note şi recenzii 269-270 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX CIUCANU, Corneliu (autor) Idei politice romănești. Doctrine și teorii - Bădescu Ilie III. Recenzii şi note bibliografice 188-195 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX CIUCANU, Corneliu (autor) Convergențe istorice și geopolitice. Omagiu profesorului Horia Dumitrescu - Cheptea Stela, Buzatu Gh. III. Recenzii şi note bibliografice 195-199 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Istoria ținutului Herța pană în anul 1940 - Murariu Ioan III. Recenzii şi note bibliografice 287-288 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI CIOHODARU, Elena (autor) Istoria învățămîntului preșcolar din județul Bacău - Ungureanu E. III. Recenzii şi note bibliografice 337-338 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII TROFIN, Liliana (autor) În descendența lui Pârvan, Mitrea I. III. Recenzii şi note 280-283 română