Unele consideraţii cu privire la relaţiile dintre arheologie, istorie şi antropologie