Research concerning the populations of Asplenium species in the Vâlsan Valley protected area

 • TITLU în română: Cercetări privind populaţiile speciilor de Asplenium din aria protejată Valea Vâlsanului
 • Subiect: Conservarea in situ a plantelor necesită monitorizarea stării populaţiilor. Metodele de bază ale monitoringului includ înregistrarea observaţiilor standard, realizarea de supravegheri ale diferitelor elemente, realizarea de fotografii din puncte fixe ş.a. De asemenea, studiile populaţionale sunt utile când se investighează răspunsul unei specii la schimbările din habitatul său. Observaţiile populaţionale pe termen lung la pteridofite sunt rare. Scopul acestei lucrări a fost identificarea populaţiilor speciilor de Asplenium din aria protejată Valea Vâlsanului pentru realizarea unei baze de date necesară monitorizării pe termen lung a populaţiilor. În arealul cercetat până în la momentul studiului au fost determinate patru specii ale genului Asplenium: A. ruta-muraria, A. scolopendrium, A. trichomanes şi A. viride. Populaţii cu număr mare de indivizi au fost localizate la speciile A. scolopendrium şi A. trichomanes, şi tot la acestea, s-a constatat prezenţa în populaţie a stadiilor de gametofit, plantule şi juvenili din ciclul de viaţă, ceea ce doveşte faptul că speciile se înmulţesc şi pe cale sexuată.
 • Limba de redactare: engleză; română
 • Secţiunea: Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului
 • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
 • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
 • Loc publicare: Craiova
 • Anul publicaţiei: 2010
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXVI; nr. în TOM: 1; anul 2010; seria ştiinţele naturii
 • Paginaţia: 263-268
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  46 / 56   >  >|