Opere ale unor sculptori consacraţi, aflate în patrimoniul cultural din oraşul Focşani