Principii ale aplicării tratamentelor chimice în lucrările de restaurare