Balcanologia

  • Subiect: Este publicat un text inedit de mici dimensiuni al istoricului Victor Papacostea, pus la dispoziţie de fiica acestuia, Cornelia Papacostea-Danielopolu. Sunt tratate mai multe chestiuni: I. Problema balcanică - faptul că principiul naţionalităţilor şi, mai târziu, dreptul de autodeterminare al popoarelor nu şi-au găsit în Sud-Estul european, la timpul potrivit, soluţia potrivită, întrucât, făurită în Occident şi pentru Occident, ideea statului naţional a fost împrumutată Balcanilor (sau impusă) cu întregul său conţinut economic, juridic şi politic, fără niciun efort de adaptare a ideii la condiţiile regiunii; II. Naţionalitatea balcanică - respingerea perspectiva lingvistică politizată care a separat în naţiuni distincte realitatea demografică cu numeroase trăsături culturale comune a populaţiei balcanice şi afirmarea faptului că viaţa niciunui popor balcanic nu mai poate fi studiată separat. III. Principalii factori de unitate ai lumii balcanice - aceştia sunt identificaţi ca fiind substratul reprezentat de traco-iliri şi elenismul, federalismul macedonean şi civilizaţia elenistică, romanitatea, Bizanţul, factorul slav, Islamul, factorul românesc. Autorul conchide că o prezentare mai largă a acestor probleme va trebui să cuprindă şi ceilalţi factori care au avut contribuţia lor în geneza naţionalităţii balcanice: vechea şi noua ortodoxie, literatura, folclorul, muzica, artele populare şi fondul lingvistic comun. Studiul acestor factori ai unităţii balcanice, prin comisii şi colective interbalcanice, puse sub îndrumarea tehnică şi metodologică a unui mare institut, va duce la revizuirea şi anularea multor "adevăruri consacrate". O mare sforţare de muncă şi primenire mintală trebuie făcută. Este vorba de înlăturarea înainte de toate a unei întregi mentalităţi care, prin trecerea timpului şi printr-o educaţie condamnabilă (cu apelul necontenit la instincte), a căpătat adâncimi de conştiinţă nebănuite. Abia când această revoluţie în spirite va fi împlinită se va putea trece cu şanse de succes la ceea ce vizionarii izolaţi au numit odinioară "Elveţia Răsăritului" .
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Text inedit
  • Vezi publicația: Sud-Estul şi Contextul European
  • Editura: Institutul de Studii Sud-Est Europene
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1996
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: VI; anul 1996; subtitlu: Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Ce este Sud-Estul European?
  • Paginaţia: 69-78
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  15 / 27   >  >|