Situaţia satelor Andrid şi Irina (judeţul Sălaj) reflectată în monografiile locale din perioada interbelică