București: rezultatele săpăturilor arheologice și ale cercetărilor istorice din anul 1953