Vlădeni-Popina Blagodeasca; Așezarea Medievală Timpurie