Modele culturale și realități cotidiene în societatea românească (secolele XV - XIX)