Ion Neculce - „Letopisețul Țării Moldovei” precedat de „O samă de cuvinte”