Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, II, 2002


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Mihai Eminescu și istoria imperiului otoman .6-71 română
articol de periodic PRODAN, Dan (autor) Contribuția lui Nicolae Iorga la dezvoltarea orientalisticii-turcologiei 72-133 română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) Trei mătuși Iurașcu ale lui Mihai Eminescu în condica Mănăstirii Agafton din 1872 134-136 română
articol de periodic GIOSAN, Stela (autor) O pagină din istoria Botoșanilor - Incendiul din anul 1887, văzut de contemporani 137-145 română
articol de periodic SETNIC, Carolina (autor) , SETNIC, Eduard (autor) Contribuții la istoria învățămîntului rural din județele Botoșani și Dorohoi. Cîteva date privind școala comunei Tîrgu Bucecea (1865-1961) 146-155 română
articol de periodic CERVATIUC, Ștefan (autor) Un român decorat de împăratul Japoniei în anul 1890 156-160 română
articol de periodic GIOSAN, Stela (autor) Agricultura sistematică și intensivă în perioada interbelică în județele Bitoșani și Dorohoi. Fermele agricole particulare 161-169 română
articol de periodic BALANOVICI, Sergiu (autor) Măsurile elaborate la sfîrșitul anului 1943-începutul anului 1944 referitoare la operația de evacuare a zonelor de est și de nord-est ale țării 170-212 română
articol de periodic DURNEA, C. (autor) Studiul pentru monografia satului Crasnaleuca, com. Crasnaleuca, jud. Dorohoi (din timpul lui Ștefan cel Mare și pînă la 1 septembrie 1945) 213-241 română
articol de periodic FILIP, Corneliu (autor) Două momente importante în viața politică a României din a doua jumătate a secolului al XX-lea 242-244 română
articol de periodic MACARIE, Gheorghe (autor) Antonio Maria del Chiaro Fiorentino - secretarul de limba italiană al domnitorului Constantin Brîncoveanu 246-268 română
articol de periodic FETCU, Ion (autor) Nicolae Iorga și contribuția sa la făurirea istoriei militare românești 269-275 română
articol de periodic CERVATIUC, Ștefan (autor) Importanța colecției de stare civilă s direcției județene Botoșani a arhivelor naționale în precizarea unor date biografice ale unor personalități botoșănene 276-286 română
articol de periodic ȚUȘCANU, Florin (autor) O scrisoare necunoscută a lui Mihail Kogălniceanu 287-290 română
articol de periodic ȚUȘCANU, Florin (autor) O frumoasă prietenie… din corespondența episcopului Melchisedec cu Vasile Alecsandri 291-295 română
articol de periodic DINUȚA, Marin (autor) O zi la Ierusalim 296-299 română
articol de periodic MEDIAN, Gheorghe (autor) Contribuții la istoricul muzeografiei -Înființarea secției de Artă a Muzeului Județean Botoșani 301-313 română
articol de periodic VĂCULIȘTEANU, Elena (autor) Restaurarea unei scoarțe de la sfîrșitul sec. XIX din depozitul Muzeului de Etnografie - Botoșani 314-318 română
articol de periodic BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Cojocăritul - meșteșug și artă 319-335 română
articol de periodic SETNIC, Eduard (autor) Armenii în istoria și cultura orașului Botoșani - Iovanesian Ștefan, Median Gheorghe 337-343 română
articol de periodic SETNIC, Eduard (autor) Arhitectura bisericească armeană și unele corelații cu cea românească - Așgian Berdj 344-346 română
articol de periodic BEJENARU, Ionel (autor) Istoricul Ioan Murariu, la 65-a aniversare 347-348 română