Atlasul lingvistic român pe regiuni: Muntenia și Dobrogea, 1996