Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 20, nr. în TOM: 1, 1973, seria Teatru, muzică, cinematografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic FIRCA, Clemansa (autor) Rezonanțe ale expresionismului în creația muzicală românească Contribuţii române la estetica teatrului şi muzicii 3-10 română
articol de periodic ȚOPA, Liliana (autor) Alice Voinescu. Dinamica eticului și esteticului în teatru Contribuţii române la estetica teatrului şi muzicii 11-18 română
articol de periodic CAZABAN, Ion (autor) Poziții estetice în teatrul românesc la sfârșitul primului război mondial Contribuţii române la estetica teatrului şi muzicii 19-26 română
articol de periodic JALOBEANU, Anca (autor) Logica voinței formatoare în estetica lui Dimitrie Cuclin Contribuţii române la estetica teatrului şi muzicii 27-32 română
articol de periodic CANTACUZINO, Ion (autor) Opera lui I. L. Caragiale pe ecran Studii 33-42 română
articol de periodic RÎPEANU, B. T. (autor) Publicistica cinematografică românească a deceniului al patrulea - teren al confruntărilor ideologice, oglindă a contradicțiilor sociale și politice ale epocii Studii 43-50 română
articol de periodic CÂMPEANU, Pavel (autor) Un limbaj criptic - titlurile Studii 51-68 română
articol de periodic STIHI-BOSS, Constantin (autor) Aspecte ale receptării și analizării muzicii și a situației compozitorului la Thomas Mann, Franz Werfel și Romain Rolland Studii 69-74 română
articol de periodic FRANGA, George (autor) Iancu Văcărescu, diriguitor al teatrului de la `Cișmeaua Roșie` Cercetări, Note şi Documente 77-76 română
articol de periodic SMÂNTÂNESCU, Dan (autor) Contribuții documentare asupra începuturilor teatrului liric francez și italian în Țara Românească Cercetări, Note şi Documente 77-81 română
articol de periodic CIUREA, Ioan (autor) Vasile Goldiș și mișcarea teatrală românească din Transilvania Cercetări, Note şi Documente 82 română
articol de periodic BOERIU, Ion V (autor) Turneele lui I. D. Ionescu la Brașov și Sibiu în anii 1872-1873 Cercetări, Note şi Documente 83-87 română
articol de periodic STAICOVICI, Ianca (autor) George Enescu în lumina cronicilor lui Eduard Caudella Cercetări, Note şi Documente 88-94 română
articol de periodic FLOREA, Mihai (autor) Pagini din istoria gândirii teatrale românești Recenzii şi note de lectură 95-96 română
articol de periodic POPESCU, Ana Maria (autor) Valentin Silvestru, Spectacole în cerneală Recenzii şi note de lectură 96-97 română
articol de periodic STIHI BOOS, Constantin (autor) Boris de Schloezer, Marina Scriabine, Problemes de la musique moderne M. Mihailov, Skriabin Recenzii şi note de lectură 97-100 română
articol de periodic TUFESCU, Astrid (autor) Liviu Comes, Melodica palestriniană Recenzii şi note de lectură 101-102 română
articol de periodic VASILESCU, Olteea (autor) D. I. Suchianu și Constantin Popescu, Filme de neuitat Radu Cosașu, Viața în filmele de cinema Recenzii şi note de lectură 102-104 română
articol de periodic Bibliografie (Teatru, Muzică, Cinema) Recenzii şi note de lectură 105-106 română