Repere ale restaurării textilelor arheologice din mătase naturală, 2001