Danubius, XVII, 1997, seria arheologie-istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DRAGOMIR, Ion (autor) Un brăzdar de aratru hallstattian descoperit în regiunea de Sud a Moldovei .5- română
articol de periodic RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Observații privind gravura de carte din Transilvania (secolul al XVIII-lea) 25- română
articol de periodic RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Contribuții privind localizarea și datarea unor tipărituri românești (secolul al XVIII-lea) 61- română
articol de periodic BAHAMAT, Elena-Ingrid (autor) Oportumitatea regimului de porto-franco la Galați reflectată în dezbaterile parlamentare 105- română
articol de periodic STANCIU, Ștefan (autor) Activitatea diplomatică a lui Duiliu Zamfirescu în calitatea sa de delegat al României la Comisia Europeană a Dunării 113- română
articol de periodic PĂUNESCU, Emil (autor) Virgil Madgearu și cooperarea intelectuală națională și internațională 131- română
articol de periodic HÎNCU, Gabriela (autor) România și începutul celui de-al doilea război mondial. Acte de politică externă și atitudini ale politicienilor și ale presei 147- română
articol de periodic DRAGOMIR, Ion (autor) Colecția de obiecte arheologice a preotului Ștefan Eniceicu, de la Mahmudia, județul Tulcea 157- română
articol de periodic OPREA, Nedelcu (autor) Un manuscris inedit - Ion Slavici 191- română
articol de periodic SMĂRĂNDESCU, Paul (autor) , SINDILE, Sandu (autor) Automobilul de Dion Bouton 197- română
articol de periodic PISICĂ, Viorica (autor) Casa de la Mînjina a lui Costache Negri - monument istoric 203- română
articol de periodic PISICĂ, Viorica (autor) Medalion Ion T. Dragomir 209- română
articol de periodic RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Istoricul Paul Păltămnea la 70 de ani 219- română
articol de periodic NANU, Dan-Basarab (autor) Orașul Galați - cronologie și topgrafie 237- română