Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MURGULESCU, Ilie (autor) , SEGAL, Eugen (autor) Cinetica deshidratării cristalohidraților IV. Deshidratarea tetraboratului de sodiu decahidrat 391-395
articol de periodic RIPAN, Raluca (autor) , SZEKELY, Z. (autor) , KISS-IMREH, G. (autor) Variația inducelui de refracție al soluțiilor apoase de UO2(NO3)2 397-403
articol de periodic DRĂGULESCU, Coriolan (autor) , TRIBUNESCU, P. (autor) , MENESSY, Iuliu (autor) Asupra oxalaților complecși de beriliu 405-416
articol de periodic SPACU, Petru (autor) , MAVRODIN, Maria (autor) Determinarea gravimetrică a pămînturilor rare cu acid dioximaleic 417-420
articol de periodic SPACU, Petru (autor) , MAVRODIN, Maria (autor) Metodă de separare a pămînturilor rare de uraniu, fier și mangan 421-424
articol de periodic PONI, Margareta (autor) , IORGA, Nicolae (autor) , BOSTAN, Marcel (autor) , GABE, Iulian (autor) Săruri complexe ale acidului 5-nitrobarbituric III. Complecși ai acidului 5-nitrobarbituric cu ceriu și baze piridinice 425-431
articol de periodic TRIBUNESCU, P. (autor) , DRONCA, E. (autor) Spectre în infraroșu ale cabolticianurilor de argint și taliu 433-440
articol de periodic NĂȘCUȚIU, Tiberiu (autor) , GRIGOROVICI, Aurora (autor) Separarea tantalului, niobiului și hafniului prin metoda cromatografiei pe fîrtie 441-448
articol de periodic HODOȘAN, Francisc (autor) , ȘERBAN, Nicolae (autor) Absorbția în infraroșu a steroidelor delta 3,5 nadaturate în regiunea 400-1000 cm-1 449-452
articol de periodic AVRAMOVICI, S. (autor) , GABE, I. (autor) , ZUGRĂVESCU, I. (autor) Asupra structurii semicarbazonelor și tiosemicarbazonelor benzalacetofenonei 453-461
articol de periodic LUCA, Constantin (autor) , IOSIF, E. (autor) , POPA, Grigore (autor) , ENEA, O. (autor) Folosirea electrodului de sticlă pentru determinarea coeficienților medii de activitate ai acidului clorohidric în soluții metamol-apă 463-469
articol de periodic CEAUȘESCU, Dumitru (autor) Folosirea schimbătorilor de ioni în analiza apei 471-481
articol de periodic SCHMITZ, Ernst (autor) Combinații conținînd cicluri de trei cu doi heteroatomi. Ciclodiazoderivați 483-498