Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ALPER, S. (autor) , BALEA, E. (autor) , FRIEDLANDER, E. (autor) , MAYER, Meinhard (autor) Asupra naturii jerbelor generate în plumb de radiația penetrantă 175-189
articol de periodic FIUCIUC, N. (autor) , POTOCEANU, C. (autor) Observații asupra spectrului de masă al mezonilor 181-184
articol de periodic ALPER, S. (autor) , AUSLANDER, J. (autor) , BERCEA, C. (autor) , FRIEDLANDER, E. (autor) Studii asupra identificării particulelor neoprite în emulsii nucleare I. Despre determinarea parcursului de ionizare dinj mediile mărimilor caracteristice pe două secțiuni ale urmei 185-190
articol de periodic FRIEDLANDER, E. (autor) Studii asupra identificării particulelor neoprite în emulsii nucleare II. Despre determinarea parcursului rezidual de ionizare în emulsii nucleare prin măsurători de lacune 191-194
articol de periodic ALPER, S. (autor) Studii asupra identificării particulelor neoprite în emulsii nucleare III. Depres determinarea masei particulelor ionizante în emulsii, cînd nu se cunoaște parcursul rezidual 195-202
articol de periodic URSU, Ioan (autor) Variația viscozității unor amestecuri de gaze cu oxigen sub influența unui cîmp magnetic 203-214
articol de periodic CORCIOVEI, Aretin (autor) Susceptibilitatea magnetică a unui antiferomagnetic al cărui ioni magnetici formează o rețea cubică cu fețe centrate 215-230
articol de periodic LABĂU, V. (autor) , NICOLAE, Marieta (autor) Studiul încărcării unor emulsii nucleare cu bor și litiu 231-240
articol de periodic NEAGU, D. (autor) Contribuție la stereoscopia în camera cu bule. Corecția de refracție 241-250
articol de periodic BRÎNDUȘ, Ioan (autor) Principiul variațional în modelul optic al reacțiilor nucleare cu neutroni 251-258
articol de periodic BALEA, E. (autor) , FRIEDLANDER, E. (autor) Studiul unei interacții nucleatre la energia 4.10 II eV 259-268
articol de periodic CUCUREZEANU, I. (autor) Spectre Raman ale soluțiilor echimoleculare de acid acetic și apă 269-276
articol de periodic MERCEA, Victor (autor) , URSU, Ioan (autor) Studiu asupra limitei de variație cu cîmp magnetic a vîscozității oxigenului 277-288
articol de periodic RUCKENSTEIN, E. (autor) Observație privind transmiterea de căldură în regim turbulent către un fluid nenewtonian 289-290
articol de periodic ȚÎNTĂ, Florin (autor) Amplificator dibribuit pentru impulsuri din domeniul milimicrosecundelor 290-293
articol de periodic ROSENBERG, M. (autor) Performanțele maxime ale magneților permanenți alcătuiți din particule monodomenice orientale cu anizotropie de formă 293-297
articol de periodic WEINER, Richard (autor) Mezoni i polia. Vol I. - Schweber S., Bethe H., Hoffman F. 303-304