Criterii căutate

  • An de publicare: 1958

Sumarul căutării

  • 525 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 ONIȘOR, Teodor (autor) Lenin și muzeele sovietice .7-12 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 ONIȘOR, Teodor (autor) Etapele de dezvoltare a colecțiilor Muzeului etnografic al Transilvaniei 15-78 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 VUIA, Romulus (autor) "Tocalia" și începutul torsului 79-93 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 BUTURĂ, Valeriu (autor) Adăposturile temporare în sud-estul Munților Apuseni 95-134 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 RUSSU, Ion (autor) Din trecutul păstoritului românesc 135-156 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 DUNĂRE, Nicolae (autor) Colecția de cahle a Muzeului etnografic al Transilvaniei din Cluj 157-179 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 KOS, Karoly (autor) Hermann Antal. Importanța lui în mișcarea etnografică de la sfărșitul sec. XIX-lea și începutul sec. XX 183-203 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 KUNZ, Ludvik (autor) Etnografia și muzeele etnografice în Cehoslovavia 205-220 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 POP, Dumitru (autor) Folclorisrica noastră literaqră în ultimii zece ani 221-233 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 NICOLA, Ioan (autor) Folcloristica muzicală în Republica Populară Română după 1944 235-248 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 PASCU, Viorica (autor) Considerații asupra evoluției portului popular din Transilvania 251-277 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 TREIBER-NETOLICZKA, Luise (autor) "Ewersthimt" și "Krtel". Contribuții la istoria portului săsesc din Transilvania 279-294 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 KOS, Karoly (autor) "plugul satului" din colecțiile Muzeului etnografic al Transilvaniei 295-302 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 VAMSZER, Geza (autor) Date etnografice cu privire la bîrloagele și pivnițele din Transilvania locuiter la începutul sec. XX-lea 303-309 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 HARKAS, Gyulai (autor) Xilogravurile populare românești din Hășdate 311-317 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 DUNĂRE, Nicolae (autor) Jocul arșicelor la românii 321-323 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 KOS, Karoly (autor) Conservarea obiectelor etnografice acum o jumătate de secol în muzeele din Cluj 323-327 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 KOZMA, Edit (autor) Mîncări vechi (supe) în bucătăria din Rimetea 327- română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 VITA, Zsigmond (autor) Vechi însemnări despre tratamente medicale populare 328- română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 CONSTANTINESCU-IAȘI, Petre (autor) Respect față de monumentele istorice Studii 13-20 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 CONDURACHI, Emil (autor) Histria romano-bizantină în lumina ultimelor săpături Studii 21-40 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 MARCU, Duiliu (autor), RUSSU, G. (autor) Descoperirea frescei din secolul al XVI-lea de la mănăstirea Tismana Studii 41-56 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 VELESCU, Oliver (autor) Castelul de la Hunedoara. Scurtă privire istorică Studii 57-72 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 BĂDĂRĂU, Dan (autor) O vedere panoramică a Iașilor la 1793 datorită pictorului rus M. M. Ivanov Studii 73-82 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 VOINESCU, Teodora (autor) Note asupra tezaurului istoric și artistic cu ocazia restituirii de către U.R.S.S. Studii 83-92 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 CREȚEANU, Radu (autor) Culele și casele întărite de pe valea Motrului Studii 93-118 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 GRECEANU, Radu (autor) Casa de piatră din Herăști. Istoric Studii 119-130 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 GRECEANU, Eugenia (autor) Casa de piatră din Herăști. Studiu arhitectonic Studii 131 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 CERNOVODEANU, Paul I. (autor), POPESCU, Paula (autor) Monumente istorice din comuna Budeasa (raionul și regiunea Pitești) Studii 149-166 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 VELESCU, Oliver (autor) Un monument al istoriei noastre culturale. Teatrul din Oravița Studii 167-174 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 DRĂGUȚ, Vasile (autor) O biserică cu gropniță în Oltenia - sec. XVI. Biserica schitului Dobrușa Studii 175-184 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 BEZVICONI, G. (autor) Cimitirul Bellu din București - muzeu de sculptură și arhitectură Studii 185-204 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 BERINDEI, Dan (autor) Cu privire la biografia inginerului și « arhitectonului » Moritz von Ott Studii 205-214 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 NĂSTUREL, Petre Ș. (autor) Însemnări din Hârlău și împrejurimi Studii 215-226 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 GLUK, Eugen (autor) Muzeul revoluției din 1948/49 (Arad) Studii 227-236 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 BERINDEI, Dan (autor) Înființarea Societății Academice și localurile Academiei Studii 237- română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 GHEORGHIU, Aurel I. (autor) Mănăstirea Viforâta Note 247-252 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 NĂSTUREL, Petre Ș. (autor) Neagoe Basarab și Mănăstirea Moldovița Note 253-255 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 CREȚEANU, Radu (autor) Cei ce au ctitorit cu munca, zugrăviți în bisericile de pe valea Motrului Note 256-256 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 E., T. (autor) Mănăstiri neînchinate Note 257-257 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 CÂNDEA, Virgil (autor) Cutremurul din 31 mai 1738 și pagubele Hurezului Note 257-258 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 BĂDĂRĂU, Dan (autor) Vai, medicii ! Note 259-259 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 POMPILIAN, G. (autor) Necrolog : I. Popescu-Cilieni Note 260-260 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 NĂSTUREL, Petre Ș. (autor) Necrolog : Costache Pușcașu Note 261-261 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 CREȚEANU, Radu (autor) Petre Constantinescu-Iași, Influențe ale arhitecturii vechi rusești asupra vechii arhitecturi românești RECENZII 263-263 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 NĂSTUREL, Petre Ș. (autor) Tit Simedrea, Mănăstirea Vodița. Glosă pe marginea unui document inedit RECENZII 264-265 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 CREȚEANU, Radu (autor) Grigore Ionescu, Relatare asupra istoriei arhitecturii românești RECENZII 266-266 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 CREȚEANU, Radu (autor) Paul Petrescu, Paul Stahl, Anton Dâmboianu, Arhitectura din Muzeul satului RECENZII 267-267 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 CREȚEANU, Radu (autor) *** Scurtă istorie a artelor plastice în R.P.R., I- Arta românească în epoca feudală RECENZII 267-267 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 SOTIRESCU, T. (autor) Wolfgang Braunfels, Mittelalterliche Stadtbaukunst in derToskana270 RECENZII 270-271 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 PUȘCAȘU, Costache V. (autor) G. S. Kozarov, Grija pentru conservarea și restaurarea monumentelor de arhitectură ale trecutului - sarcină însemnată a arhitecților și inginerilor bulgari RECENZII 271-272 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 PUȘCAȘU, Costache V. (autor) V. N. Zaharov, Cercetarea și proiectul de restaurare a palatului arhiepiscopal din Kremlinul Novgorodului RECENZII 272-273 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 PUȘCAȘU, Costache V. (autor) Antohi Mazur. Proiecte de conservare a monumentelor RECENZII 273-274 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 PUȘCAȘU, Costache V. (autor) Oswin Hempel. Vorschlag fur die Rekonstruktion des historischen Viertels um die Frauenkirche in Dresden RECENZII 273-274 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 PUȘCAȘU, Costache V. (autor) *** Îmbolnăvirea și degradarea picturii vechi în frescă și metodele de restaurare RECENZII 274 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 PUȘCAȘU, Costache V. (autor) Hans Hoff, Vorbildlicher Wiederaufbau einer Stadt in Sud Deutschland RECENZII 276-276 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 PUȘCAȘU, Costache V. (autor) Iosif Wiedmann, Der Wiederaufbau der Alten Akademie in Munchen RECENZII 277-277 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 PUȘCAȘU, Costache V. (autor) *** Konkurs SARP nr. 93 (concurs pentru restaurarea arhitectonică a Pieții Castelului … din Varșovia) RECENZII 277-277 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 PUȘCAȘU, Costache V. (autor) Dercsenyi Dezso, Zece ani de protecție a monumentelor RECENZII 278-280 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 MIRCEA, Ion-Radu (autor) *** Revista „Arhitectura C.S.R.” pe anul 1955 RECENZII 280-281 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 PALEOLOGU (autor) Edvards Passmore, The restauration of the Stoa of Attalos, Atena RECENZII 281-281 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 Regulament de funcționare al Comisiei științifice a muzeelor și monumentelor istorice și artistice Materiale 283-284 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 Norme științifice privind structura, organizarea și funcționarea unui muzeu Materiale 284-289 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 Propuneri privind organizarea și funcționarea unui muzeu de istorie naturală Materiale 289-292 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 Norme științifice de organizare și funcționare a muzeelor de istorie și etnografie Materiale 292-296 română
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin Stănel (autor) Sur la présence du swidérien en Roumanie. Note préliminaire 005-034
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Observations sur certains problèmes du néolithique de l'Europe sud-orientale 035-058
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 PETRESCU-DÂMBOVIȚA, Mircea (autor) Objets hallstattiens trouvès à Bârlad 059-068
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 COJA, Maria (autor), DUMITRIU, Suzana (autor) La ceramique archaique et les debuts de la cite pontique d'Histria 069-092
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 BERCIU, Dumitru (autor) Frako-skifskij meč-emblema iz Medžidii (Dobrudža) 093-124
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 BUJOR, Expectatus (autor) O eto-dakijkoi kulture v Murigiole 125-142
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 MACREA, Mihail (autor) Burebista i kelty na srednem Dunae 143-156
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 POPESCU, Dorin (autor) Le trésor dace de Sâncraeni 157-206
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 SAUCIUC-SĂVEANU, Théophile (autor) Ariston, Aristons Sohn, aus Kallatis 207-226
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Das Stadtgebiet von Histria im Romischer Zeit auf Grund der 'OPOTESÍA des Laberius Maximus (SEG,1,329) 227-248
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Un nuovo prefetto del pretorio in un'inscrizione della Scizia Minore 249-258
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 DAICOVICIU, Constantin (autor) Les ''Castella dalmatarum'' de Dacie. Un aspect de la colonisation et de la romanisation de la province de Dacie 259-266
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 BORDENACHE, Gabriella (autor) Correnti d'arte e riflessi d'ambiente su alcuni ritratti del Museo Nazionale di Antichita 267-280
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 CONDURACHI, Emilian (autor) La Constituzione Antoniniana e la sua applicazione nell'imperio romano 281-316
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Dinogetia - A problem of ancient topography 317-330
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 BARNEA, Ion (autor) Roman-Byzantine Basilicae discovered in Dobrogea between 1948-1958 331-350
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 MACREA, Mihail (autor) Slavjanskij mogilnik v Somešeni 351-370
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 NESTOR, Ion (autor) Contributions archéologiques au problème des Proto-Roumains. La civilisation de Dridu. Note préliminaire. 371-382
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin Stănel (autor) Les phénomènes périglaciaires et la gèochronologie du palèolithique supèrieur de terrasse en Roumanie 383-392
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 COMȘA, Eugen (autor), NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin Stănel (autor) Mikrolity v Beile-Gerkulane 393-400
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Céramiques du type Cris et fragment rubané dans le sud-est de la Transylvanie 401-406
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 DUMITRESCU, Hortensia (autor) Deux nouvelles tombes cucuténiennes à rite magique découvertes à Traian 407-424
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 FRENKIAN, Aram M. (autor) Remarques sur le déchiffrement du linéaire B des inscriptions proto-greques 425-436
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 BERCIU, Dumitru (autor) Le casque gréco-illyrien de Gostavăt (Olténie) 437-450
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 PREDA, Constantin (autor) Contribution à l'étude du système pondéral d'Histria 451-462
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 RUSSU, Ion I. (autor) Thracica. Notes d'épigraphie et d'onomastique thrace 463-466
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 MACREA, Mihail (autor) Nouvelle inscription latine de Dacie datant du IV-e siècle 467-472
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 BARNEA, Ion (autor) À propos de la découverte de deux sceaux byzantins de Dinogetia 473-478
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 POPESCU, Dorin (autor) Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1957 479-492
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 MITREA, Bucur (autor) Découvertes récentes de monnaies antiques et byzantines sur le territoire de la République Populaire Roumaine 493-498
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Les études classiques en Roumanie 1946-1957 499-511
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 DIMITRIU, Suzana (autor) Compte rendu: "Greceskaja archaiceskaja keramika v Mirmekija i Tiritaki" - R.V. Schmidt 513-514
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 FLORESCU, Radu (autor) Compte rendu: "Starogreckata keramika v Muzeji nag. Stalin" - Goranà Tontchéva 515-515
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 RUSSU, Ion I. (autor) Compte rendu: "Die Sprache der Illyrier. Erster Teil : Die Quellen" - H. Krahe 516-519
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 RUSSU, Ion I. (autor) Compte rendu: "Die thrakischen Sprachreste" - D. Detschew 520-525
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 BORDENACHE, Gabriella (autor) Compte rendu: "Observation on Roman Portraiture" - G.M.A. Hanfmann 526-528
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 BORDENACHE, Gabriella (autor) Compte rendu: "I mosaici di Piazza Armerina" - B. Pace 529-531
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Compte rendu: "Insciptiones latinae liberae rei publicae. Fasciculus prior" 532-533
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 HOREDT, Kurt (autor) Compte rendu: "Beitrage zur Archaeologie des Attilareiches" - J. Werner 533-535
1958 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 2 CHIȘVASI COMȘA, Maria (autor) Compte rendu: "Staré Mesto velkomoravské pohřebiště «na valach»" - V. Hruby 535-539
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor paleolitice din anul 1956 015-044
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin (autor), PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice de la Bicaz 045-060
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 MATEESCU, Corneliu (autor) Săpături arheologice la Vădastra 061-074
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BERCIU, Dumitru (autor) Săpăturile de la Verbița 075-082
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 HOREDT, Kurt (autor) Săpăturile de la Morești 083-090
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 COMȘA, Eugen (autor) Săpăturile de la Dudești 091-098
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BERCIU, Dumitru (autor), MORINTZ, Sebastian (autor) Săpăturile de la Cernavoda 099-114
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 COMȘA, Eugen (autor) Săpături de salvare la Bogata și Boian 115-126
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 HAIMOVICI, Sergiu (autor), NECRASOV, Olga (autor) Fauna din complexele Boian de lângă satul Bogata 127-130
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 HAAS, N. (autor), MAXIMILIAN, C. (autor), NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) Studiu antropologic asupra scheletului neolitic de la Boian 131-142
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BERCIU, Dumitru (autor) Săpăturile arheologice de la Tangâru 143-154
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 HAAS, N. (autor), MAXIMILIAN, C. (autor) Notă asupra materialului osos dintr-un mormânt din epoca feudală timpurie descoperit la Tangâru 155-162
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 MORINTZ, Sebastian (autor), PREDA, Constantin (autor) Săpăturile de la Spanțov 163-174
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 MITREA, Bucur (autor), PREDA, Constantin (autor) Săpăturile de salvare de la Alexandria 175-182
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 FLORESCU, Adrian (autor) Șantierul arheologic Trușești 183-188
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 DUMITRESCU, Hortensia (autor) Șantierul arheologic Traian 189-202
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 NECRASOV, Olga (autor), NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) Studiu antropologic al scheletelor deshumate la Traian în campania de săpături din 1956 203-216
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 HAIMOVICI, Sergiu (autor), NECRASOV, Olga (autor) Notă asupra resturilor de faună descoperite în 1956 la Traian - Dealul Fântânilor 217-220
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 HARȚUCHI, Nicolae (autor) Săpăturile arheologice de la Brăilița 221-230
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 ZOLTAN, Szekely (autor) Raport preliminar asupra sondajelor executate de Muzeul Regional din Sfântul Gheorghe în anul 1956 231-246
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 DINU, M. (autor) Șantierul arheologic de la Valea Lupului 247-256
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BICHIR, Gheorghe (autor) Raport asupra cercetărilor de la Bonțești 257-264
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Săpăturile de la Cârna 265-275
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BICHIR, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice pe grindurile din apropierea comunei Cârna 275-282
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 PIPPIDI, D.M. (autor) Raport asupra activității șantierului Histria în campania 1956 283-328
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 FLORESCU, Adrian (autor) Săpăturile de salvare de la Andrieșeni 329-336
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 VULPE, Radu (autor) Șantierul arheologic Popești 337-350
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 MACOVEI, Gloria (autor) Cercetările de la Bucovăț 351-354
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 MORINTZ, Sebastian (autor) Săpăturile de la Bârsești-Vrancea 355-362
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 VULPE, Alexandru (autor) Cimitir din prima epocă a fierului la Ferigele 363-372
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BUJOR, Exspectatus (autor) Șantierul arheologic Murighiol 373-378
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 DAICOVICIU, Constantin (autor) Șantierul arheologic Grădiștea Muncelului 379-402
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 DOBROIU, E. (autor), LUPU, Nicolae (autor), MACREA, Mihail (autor) Șantierul arheologic Cașolț-Calbor 403-418
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BUJOR, Exspectatus (autor) Șantierul arheologic Bumbești 419-423
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 PROTASE, Dumitru (autor), ȚIGĂRA, I. (autor) Săpăturile de la Soporul de Câmpie 424-434
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 MACREA, Mihail (autor), PROTASE, Dumitru (autor) Șantierul Alba Iulia și împrejurimi 435-452
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 MACREA, Mihail (autor), RUSU, Mircea (autor) Șantierul arheologic Gilău 453-460
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BARNEA, I. (autor), MITREA, Bucur (autor) Săpăturile de salvare de la Noviodunum (Isaccea) 461-474
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 DRAGOMIR, I.T. (autor) Raport asupra săpăturilor întreprinse la Largu 475-484
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 NIȚU, Anton (autor), TEODORU, Dan G. (autor) Raport asupra sondajului din așezarea prefudală de la Spinoasa 485-494
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 COMȘA, Maria (autor) Săpăturile de la Bucov 495-500
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 ZIRRA, Vlad (autor) Cercetările feudale timpurii de la Ileana-Podari 501-510
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 NESTOR, Ion (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Săpăturile de la Sărata-Monteoru 511-518
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 MACREA, Mihail (autor) Necropola slava de la Someșeni 519-528
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BERCIU, Dumitru (autor) Săpăturile de la Balta Verde 529-534
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 ANGHELESCU, Niță (autor), MITREA, Bucur (autor) Săpăturile de la Satu Nou 535-542
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 DIACONU, Petre (autor) Săpăturile arheologice de la Mărculești-Viișoara 543-546
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 NESTOR, Ion (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Sondajele de la Dridu 547-554
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 FLORESCU, Grigore (autor) Capidava. Raport asupra activității arheologice din 1956 555-564
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BARNEA, I. (autor), COMȘA, Eugen (autor), COMȘA, Maria (autor), MITREA, Bucur (autor), ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice de la Garvăn 565-586
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 DIACONU, Petre (autor), NESTOR, Ion (autor) Săpăturile arheologice de la Păcuiul lui Soare 587-592
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 CONSTANTINESCU, N. (autor), DIACONU, Gheorghe (autor), MARTINOVICI, Trifu (autor), MATEI, M.D. (autor), NESTOR, Ion (autor), OLTEANU, Ștefan (autor) Șantierul arheologic Suceava 593-618
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 CANTACUZINO, Gh. I. (autor), DIACONU, Gheorghe (autor), MORINTZ, Sebastian (autor), ROSETTI, Dinu V. (autor) Săpăturile atheologice de la Târgușorul Vechi 619-630
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 CANTACUZINO, Gh. I. (autor), MORINTZ, Sebastian (autor), ROSETTI, Dinu V. (autor) Șantierul arheologic București 631-654
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 ROSETTI, Dinu V. (autor) Sondajul de la Mănăstirea Gura-Motrului 655-660
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BARNEA, I. (autor), ROSETTI, Dinu V. (autor) Sondajul de la Mănăstirea Mamul 661-664
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BARNEA, I. (autor), CONSTANTINESCU, N. (autor) Sondajul de la Mănăstirea Cotmeana 665-670
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 DRAGOMIR, I.T. (autor) Necropola tumulară de la Brăilița 671-694
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 SPIRU, Ion (autor) Așezări străvechi în raionul Roșiorii de Vede 695-708
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 ZOLTAN, Szekely (autor) cercetări arheologice la Sf. Gheorghe, Gémvára-Avasalja (Cetatea Cocorului) 709-722
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 MĂTASĂ, C. (autor) Descoperiri arheologice în raionul Piatra Neamț 723-734
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 SLOBOZIANU, Horia (autor) Considerații asupra așezărilor antice din jurul lacurilor Techirghiol și Agigea 735-752
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 DAVIDESCU, M. (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Informații asupra unor materiale inedite din Muzeul Regional Constanța 753-760
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 COMȘA, Eugen (autor) Limesul dobrogean. Cercetări de suprafață de-a lungul Dunării între Ostrov și Hârșova 761-768
1958 Materiale și Cercetări Arheologice, 5 BĂRCĂCILĂ, Al. (autor) Monede, podoabe de metal și fragmente ceramice de la termele Drubetei și din cimitirul medieval suprapus 769-776
1958 Studii și Comunicări, 8 HOFFMANN, Herbert (autor), IRIMIE, Cornel (autor) Ceramica din Săsciori română
1958 Studii și Comunicări, 9 STAHL, Paul (autor) Planurile caselor românești țărănești română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie CAZABAN, Jules (autor) Dincolo de filele calendarului 3–4 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie MARTIN, Aurel (autor) Note despre dramaturgia actuală cu tematică istorică 5–8 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie POTRA, Florian (autor) Sinteza poetică a revoluției 9–17 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie BOTEZ, N. Luchian (autor) A treia soluție 18–20 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie HORGA, Ion (autor) Funcția plastică a interpretării actorului 21–25 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie FLAVIUS, I. (autor) Ion Sava 26–34 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie TRILLING, Ossia (autor) “Furtuna” de Shakespeare la Stratford-upon-Avon 35–37 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie DI STEFANO, Carlo (autor) Creația dialectală și perspectivele teatrului italian 38–40 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie S., T. (autor) Mihail Kounekalis: “Între viziunea omului de azi și viziunea antică” (interviu) 41–42 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie DELEANU, Horia (autor) Iarăși despre critica dramatică 43–45 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie TEODORESCU, Crin (autor) Însemnări la trei spectacole cu temă eroică 45–51 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie OPROIU, Ecaterina (autor) Simbolul fericirii 51–54 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie GÎTZĂ, Letiția (autor) Înainte și după confruntarea scenică 54–58 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie FODOR, Zeno (autor) Simplitate și eleganță 58–60 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie POTRA, Florian (autor) Scînteile unui foc posibil 60–62 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie MARTINESCU, Pericle (autor) Teatru la microfon 62–65 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie SUCHIANU, D. I. (autor) Teatru la televiziune 65–67 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie POPOVICI, Al. (autor) Teatru de păpuși 67–71 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie TORNEA, Florin (autor) Cronica cronicii 71–74 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie Clar... Obscur 74–74 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie RIMAN, Emil (autor) Notații la problema conflictului 75–77 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie TEODOREANU, Al. O. (autor) Regizorul 78–79 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie SEBASTIAN, Lascăr (autor) La moartea lui Niculescu-Buzău 79–80 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie P., Al. (autor) Festival Gorki 80–80 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie POTRA, Florian (autor) Jocul de-a concursul 80–81 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie POTRA, Florian (autor) La o recenzie ocazională 81–83 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie Între Gorki și Brecht 84–85 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie DUCEA, Valeria (autor) Sărmane Shakespeare 85–85 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie Știri din... 85–90 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie MILORIAN, Sergiu (autor) Un neștiut prieten al teatrului 91–92 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie MARIAN, Paul B. (autor) Charles Dullin, omul de teatru 92–93 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Confruntare internațională 93–94 română
1958 Teatrul, an III, nr. 1, ianuarie Calendar 95–96 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie LOGHIN, George Dem. (autor) Varietatea soluțiilor scenice 3–6 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie TORNEA, Florin (autor) Subtextele “Sufletelor tari” 7–15 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Tendințe în dramaturgia americană 16–22 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie POPESCU, Horea (autor) De la spectacol la concepție 23–29 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie FLORIAN, Călin P. (autor) Pe firul ideilor fundamentale 29–33 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie Este teatrul undelor un gen sau un mijloc ?(Radu Beligan, N. David, Mihnea Gheorghiu, N. Al. Toscani) 34–41 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie BOTEZ, N. Luchian (autor) Aurel Ion Maican 42–49 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie ALEXANDRESCU, Sică (autor) Impresii de teatru din Belgia și Olanda 50–54 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie DELEANU, Horia (autor) Non multa… 55–57 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie POTRA, Florian (autor) Încercarea fanteziei 57–58 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie POTRA, Florian (autor) Drumuri care duc înapoi 58–60 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie MILORIAN, Sergiu (autor) Imaginea unui teatru 60–64 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie IOSIF, Mira (autor) Neglijarea mesajului 64–65 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie FODOR, Zeno (autor) Cînd piesa e valoroasă și regizorul talentat… 65–68 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie BARBU, N. (autor) Tradiționalism și contemporaneitate 68–70 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie MARTINESCU, Pericle (autor) Teatru la microfon 70–73 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie SUCHIANU, D. I. (autor) Teatru la televiziune 73–75 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie POPOVICI, Al. (autor) Teatru de păpuși 75–76 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie TORNEA, Florin (autor) Cronica cronicii 76–79 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie TEODOREANU, Al. O. (autor) Versul pe scenă 80–81 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie POPA, Tudorel (autor) Mihai Popescu 81–82 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie P., Al. (autor) Două genuri diferite 82–83 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie Premierea unor oameni de teatru 83–83 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie Replică provincială 83–83 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie VLAD, D. (autor) Roadele unui concurs 84–86 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie Laude prețioase 86–86 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie Ecouri pe marginea Congresului de la Veneția 86–87 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie Știri din... 87–92 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie ZAICIK, Olga (autor) Claritate și sobrietate 93–94 română
1958 Teatrul, an III, nr. 2, februarie Calendar 95–96 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie ANTONIU, Costache (autor) Actorul-cetățean 3–4 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie POP-MARȚIAN, A. (autor) Talent și cultură 5–8 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie TORNEA, Florin (autor) Spre imaginea teatrală 9–12 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Actualitate și teatru 13–21 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie TEODORESCU, Crin (autor) Trei piese dintr-un album… 22–29 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie COVALI, Eduard (autor) Birlic, comicul 30–33 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) La masa secretarilor literari 34–38 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie BUMBEȘTI, Victor (autor) Distribuirea și dublarea rolurilor 39–42 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie SILVESTRU, Valentin (autor) Proiecte de reformă teatrală 43–48 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie ALTERESCU, Simion (autor) Serile Moscovei…serile Leningradului… 49–60 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie DELEANU, Horia (autor) Diderot sau Réjane 61–62 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie ALBALA, Radu (autor) Antic și modern 62–65 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie IOSIF, Mira (autor) Un spectacol inegal 65–67 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie POPOVICI, Al. (autor) “…Forme și năzuinți de artă” 67–70 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie VLAD, Maria (autor) Un experiment pedagogic 70–72 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie MARTINESCU, Pericle (autor) Teatru la microfon 72–75 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie IUREȘ, Ștefan (autor) Teatru de păpuși 75–77 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie TEODOREANU, Al. O. (autor) O amintire și cîteva însemnări despre Niculescu-Buzău 78–79 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie CUCU, Silvia (autor) Tudor Vianu și teatrul 79–81 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie MANU, Emil (autor) Iosif Vulcan 81–82 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie P., Al. (autor) Estrada la “Tineret” 82–83 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie MOLDOVAN, Nic. (autor) Afișe…afișe… 83–83 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie NICULESCU, Margareta (autor) Vivat Unima ! 84–85 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie Universalitatea lui Caragiale 85–86 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie Sebastian din nou la Teatrul Națiunilor 86–87 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie Știri din... 87–91 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie PAVEL, Amelia (autor) Ilustrații scenografice la teatrul lui Caragiale 92–93 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie POTRA, Florian (autor) Timpul și societatea lui Goldoni 93–94 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie DĂSCĂLESCU, Angela (autor) Un îndreptar pentru studenți 94–95 română
1958 Teatrul, an III, nr. 3, martie Calendar 96–96 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie Îndemn mereu viu 3–4 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie TORNEA, Florin (autor) Răspunderea dramaturgului 5–7 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie SILVESTRU, Valentin (autor) Formele comicului 8–15 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie BERLOGEA, Ileana (autor) Invitație la lectura lui Friedrich Wolf 16–22 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie DAQUIN, Lowis (autor) Interpretare omogenă 23–25 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie FINTEȘTEANU, Ion (autor) Actor sau laic ? 25–28 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie CIULEI, Liviu (autor) Nu se poate da un verdict 28–29 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie OTT, Wielfried (autor) Condiția preliminară: adaptarea 29–31 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie TELEAJEN, Sandu (autor) Note despre George Mihail Zamfirescu 32–40 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie SEBASTIAN, Mihail (autor) Un inedit al lui Mihail Sebastian (fragmente dintr-un manuscris aflat în posesia actriței Beate Fredanov) 41–42 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie VÎNTU, Victor (autor) Nikolai Ohlopkov: “Spectatorul, oaspetele actorului” (interviu) 43–47 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie MYAT, U Tha (autor) Păpușile birmane 48–50 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie DELEANU, Horia (autor) Arhitect și zidar 51–53 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) În căutarea unui regizor 53–60 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie GÎTZĂ, Letiția (autor) Memento artistic 60–62 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie POTRA, Florian (autor) Exigențele poemului feeric 62–65 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie SUCHIANU, D. I. (autor) Teatru la televiziune 65–67 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie POPOVICI, Al. (autor) Teatrul de păpuși 67–71 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie TORNEA, Florin (autor) Cronica cronicii (Realitate, intenție, realizare) 71–73 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie RUSU, Ilie (autor) Măiestria lui Ion Manu 74–77 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie TEODOREANU, Al. O. (autor) Text și spectacol 78–80 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie FLOREA, Mihai (autor) Volume prețioase dar ignorate 80–81 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Ce face “Naționalul” ? 81–82 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie AVIAN, I. (autor) Capul de afiș !... 82–83 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie "Țăndărică" va fi gazdă 84–84 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie M. H. A. T. la Londra 84–85 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie Știri din... 85–90 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie IACOB, Raluca (autor) Evocarea unei actrițe 91–92 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie RÎNCU, George (autor) Despre teatrul de păpuși 92–93 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie MACEDONSKI, L. (autor) Un ghid prețios 93–94 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie STAICU, T. (autor) Gratuitatea unei profesii de credință 94–95 română
1958 Teatrul, an III, nr. 4, aprilie Calendar 96–96 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai Teatru și partinitate 3–6 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai GUS, M. (autor) Arta și democrația 7–12 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai TORNEA, Florin (autor) Valoarea umană în evocarea revoluționară 13–18 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai LUCA, Eugen (autor) Pretextul actualității 19–24 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai ESRIG, David (autor) Recitind scrierile estetice ale lui Camil Petrescu 25–30 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) În căutarea profilului (Însemnări despre Teatrul Național din Craiova) 31–37 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai P., Al. (autor) Cu Al. Kirițescu despre…70… 38–41 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai BRESLAȘU, Marcel (autor) Bucuroși de oaspeți 42–45 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai GHENEA, C. C. (autor) Din trecutul teatrului nostru de păpuși 46–52 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai DELEANU, Horia (autor) Schimbul de azi 53–55 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Seară shakespeareană 55–58 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai POPOVICI, Al. (autor) De Filippo e totuși autor de comedie ! 58–61 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai POTRA, Florian (autor) Depășirea tradiției 61–65 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai POTRA, Florian (autor) Repertoriu romînesc la Brăila 65–70 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai VLAD, Maria (autor) O piatră de încercare 70–72 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai POTRA, Florian (autor) Vivat Academia…și teatrul ei ! 72–74 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai ALEXANDRESCU, Mircea (autor) În luptă cu melodrama 74–75 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai IOSIF, Mira (autor) Pasiunea pentru repertoriul mare 75–76 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai IOSIF, Mira (autor) Între posibilitate și năzuință 76–77 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai P., Al. (autor) Falsă tinerețe 77–78 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai T., Fl. (autor) Un prilej nu numai de pioasă meditație 79–80 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai PORUMBACU, Veronica (autor) Sara Manu 80–81 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai POPA, Tudorel (autor) Ce e bine și ce n-ar fi rău… 81–82 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai FLAVIUS, I. (autor) Cîteva întrebări după “A 12-a noapte” 82–83 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai CIUBOTĂRAȘU, Ștefan (autor) La căpătîiul unui mare actor 83–84 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai S., T. (autor) Teatrul luat…în balon 85–86 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai Știri din... 86–91 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai CĂLIN, Vera (autor) Un curs universitar 92–94 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai MARIAN, Paul B. (autor) Molière definit de el însuși 94–95 română
1958 Teatrul, an III, nr. 5, mai Calendar 96–96 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie Dramaturgii și noul comunist 3–7 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie DELEANU, Horia (autor) Teatrul Mic (Actori, Regie, Stil) 8–19 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie ZALIS, H. (autor) Teatrul Luciei Demetrius 20–25 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie CĂLIN, Vera (autor) Anxietate și neant (Pe marginea unor piese ale Apusului) 26–30 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie POPOVICI, Al. (autor) Note despre Teatrul Național din Cluj 31–37 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie POTRA, Florian (autor) Cuvinte și fapte - Din activitatea consiliului artistic al Teatrului Național “I. L. Caragiale” 38–44 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Cu tinerii actori despre roluri și distribuție 45–50 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Praga teatrală 51–60 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie MANDRIC, Emil (autor) Amatori, repertoriul lor și altele... 61–63 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie FLAVIUS, I. (autor) Ce fel de Shakespeare jucăm ? 63–65 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie DELEANU, Horia (autor) Lenin la noi 66–69 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Alegoria pe scenă 69–73 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie ALBALA, Radu (autor) Antigona, singură 73–76 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie POPOVICI, Al. (autor) U mic atelier de creație 76–78 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie POTRA, Florian (autor) “Început de veac” la Satu-Mare 78–81 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie POTRA., Florian (autor) Veșmîntul la repetiție 82–82 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie POTRA, Florian (autor) Spiritul critic al directorului 82–83 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie FLAVIUS, I. (autor) Theodor Kiriacoff-Suruceanu 83–84 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie Trecerea în revistă a repertoriului teatrelor bulgare 85–86 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie Știri din... 86–93 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie Tribuna cititorului 94–95 română
1958 Teatrul, an III, nr. 6, iunie Calendar 96–96 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie Consfătuirea oamenilor de teatru 3–12 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie Orientarea ideologică și practica teatrală 13–18 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Spiritul de partid și eficiența mesajului 19–26 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie MANDRIC, Emil (autor) Meșterul Manole 27–31 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie TORNEA, Florin (autor) Anouilh și “Invitație la castel” 32–36 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Însemnări despre Teatrul C.F.R.-Giulești 37–42 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie DELEANU, Horia (autor) Personalități regizorale (I): Tovstonogov 43–56 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie STAICU, T. (autor) Paris ’58 și cavalerii iraționalismului 57–62 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie POPOVICI, Al. (autor) O.S.T.A. și turneele 63–65 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie C., E. (autor) Actori, transferuri, perturbări în repertoriu 65–66 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie P., Al. (autor) Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: U.R.S.S. 67–71 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie C., M. (autor) Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: Franța 71–73 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.P.Polonă 73–75 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie BEILIS, Rola (autor) Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: Anglia 75–77 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie PORUMBACU, Veronica (autor) Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.D.Germană 77–78 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie CASSIAN, Nina (autor) Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.F.Germană 78–79 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie CREMENE, Mioara (autor) Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.Cehoslovacă 79–81 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie POTRA, Florian (autor) Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: Austria 81–82 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie P., Al. (autor) Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.P.Bulgaria 82–83 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie P., Al. (autor) Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: Finlanda 83–84 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie SOLOMON, Petre (autor) Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.P.F.Iugoslavia 84–85 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie IOSIF, Mira (autor) Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: Olanda 85–87 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie POTRA, Florian (autor) Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.P.Mongolă 87–88 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: R.P.Romînă 88–92 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie P., Al. (autor) Cronici la Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși: Japonia 88–88 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie I., Fl. (autor) Glasurile 93–94 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie RAȚIU, Iuliu (autor) Țăranca actriță 94–94 română
1958 Teatrul, an III, nr. 7, iulie FLOREA, Mihai (autor) Un fiu al Teatrului Național din București 95–96 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august 23 August ne angajează 3–4 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august Consfătuirea oamenilor de teatru – Învățăminte 5–14 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august YAN, Ciu (autor) Linia revizionistă în literatură și artă 15–22 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august SOLOMON, Dumitru (autor) Drama cu temă patriotică 23–30 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august MICU, Dumitru (autor) Teatrul lui Aurel Baranga: Intrigă, eroi, semnificații 31–42 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august ZAMFIR, T. (autor) Respect turneelor ! 43–47 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august IOSIF, Mira (autor) De ce dibuiri și echivocuri ? Întrebări pe marginea unei anchete a revistei “Tribuna” 48–51 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august DELEANU, Horia (autor) Personalități regizorale (II): Ohlopkov 52–61 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august LUPAN, Radu (autor) “Soluția” mistică în drama Apusului 62–67 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august CASSIAN, Nina (autor) Cîntece și cuvinte în teatrul de estradă 68–72 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august POPOVICI, Al. (autor) Spectacole degradate 73–74 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august P., Al. (autor) “Circus” nu, nici “Magazin” 75–76 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august FLOREA, Mihai (autor) Delavrancea în două versiuni 77–81 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august MIHAI, Gh. (autor) Un spectacol nefinisat 81–85 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august LASZLO, Ferencz (autor) Un mesaj al libertății 85–86 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august FL., M. (autor) La înființarea unui nou teatru 87–89 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august HOBANA, Ion (autor) Repertoriul: problema nr.1 și la “Țăndărică” 89–90 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august P., Al. (autor) Un exemplu 90–90 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august GEORGESCU, Sașa (autor) Ambalaje pentru …cîrlige 90–91 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august REDACȚIA (autor) M.H.A.T. la Londra și Paris: un turneu de mare strălucire 92–94 română
1958 Teatrul, an III, nr. 8, august TRILLING, Ossia (autor) Un moment memorabil la Londra 94–96 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie ANTONIU, Costache (autor) În prag de nouă stagiune 1–2 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie MANDRIC, Emil (autor) Repertoriul noii stagiuni și perspectivele ei 3–8 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie TORNEA, Florin (autor) Probleme și sarcini ale criticii noastre dramatice 9–18 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie NICOARĂ, Eugen (autor) În căutarea adevărului 19–24 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie MANCAȘ, Mircea (autor) Omul nou în opera lui M. Davidoglu 25–34 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Conținutul ideologic al muncii regizorului: Note despre regia noastră pe marginea stagiunii trecute 35–46 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie ALEXANDRESCU, Sică (autor) Ce am învățat de la teatrul sovietic 47–48 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie POPOVICI, Al. (autor) Spre noi performanțe 49–52 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie ATANASIU, Niki (autor) Etica comunistă, condiție a creației artistului 53–58 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie DELEANU, Horia (autor) Personalități regizorale (III): Akimov 59–66 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie LUPAN, Radu (autor) Antiteatrul lui Eugene Ionesco 67–72 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie CĂLIN, Vera (autor) Ioana D’Arc pe scenele noastre 73–76 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie MIHAIL, Gh. (autor) O treaptă spre trezirea conștiințelor 77–80 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Un spectacol de culoare la o piesă de idei 81–84 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie POP MARȚIAN, Al. (autor) Un devotat al poeziei dramatice 85–86 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie MIHAIL, Tudor (autor) Rock-and-roll la Deta ! 86–87 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Instantaneu marin 87–87 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie Meridiane 88–88 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie Evenimente teatrale în U. R. S. S 89–91 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie GROSU, Jean (autor) Seminar cu tineri la o aniversare 91–93 română
1958 Teatrul, an III, nr. 9, septembrie TRILLING, Ossia (autor) A doua stagiune a Teatrului Națiunilor 93–96 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie Pe drumul marelui Octombrie 1–3 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie DEMETRIUS, Lucia (autor) Revoluția și creația noastră 4–5 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie DAVIDOGLU, Mihail (autor) Revoluția și creația noastră 5–6 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie TĂUTU, Nicolae (autor) Revoluția și creația noastră 6–9 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie POPESCU, Horea (autor) Revoluția și creația noastră 9–10 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie MIHAILOV, N. A. (autor) Sarcinile teatrului sovietic în etapa actuală 11–20 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie PIMENOV, V. (autor) Împreună cu poporul, în slujba poporului 21–24 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie DELEANU, Horia (autor) Citind o nouă piesă despre Lenin 25–32 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie MANDRIC, Emil (autor) Inspiratori de dramă 33–35 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie FLORIAN, Călin P. (autor) Teatre de tineret, teatre cu tinerețe 36–41 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie TORNEA, Florin (autor) Caracter popular și expresie artistică 42–47 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie ALTERESCU, Simion (autor) Unitate de concepție - varietate în mijloacele de expresie 48–56 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie SILVESTRU, Valentin (autor) Coordonate ale interpretării realist-socialiste 57–62 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie GHEORGHIU, Mihnea (autor) Mesajul dramatic în arta scenografică 63–69 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie LOGHIN, George Dem. (autor) Un prilej de confruntare rodnică 70–72 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie RIMAN, Emil (autor) Mesaj și tipologie 72–77 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie BĂLEANU, Andrei (autor) “Ultimul mesaj” și unele forme de expresie ale teatrului revoluționar 77–85 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie NICOARĂ, Eugen (autor) Umanism și patos revoluționar 85–91 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Umanism și patos revoluționar 85–91 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Umanism și patos revoluționar 85–91 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie CĂLIMAN, Călin (autor) Document și actualitate 91–93 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie MIHAIL, Gh. (autor) Accentul pe conflictul de idei 93–96 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie RUSU, Ilie (autor) Și mesajul textului, dar și nivelul spectacolului 96–97 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie NEGREA, Valentin (autor) Aspectele vieții ori problemele vieții ? 97–100 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie RIMAN, Emil (autor) Aspectele vieții ori problemele vieții ? 97–100 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie R., E. (autor) Rămășițe naturaliste 100–101 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie BEILIS, Rola (autor) Raportul just între personaje clarifică mesajul 101–102 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) În căutarea eroului comic pozitiv 103–106 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie NICOARĂ, Eugen (autor) În căutarea eroului comic pozitiv 103–106 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie IOSIF, Mira (autor) Un episod tragic, fără melodramă 107–109 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie DUCEA, Valeria (autor) Stiluri contradictorii la același regizor 109–111 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Consecvență, inconsecvență, pasivitate 111–117 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie NICOARĂ, Eugen (autor) Consecvență, inconsecvență, pasivitate 111–117 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie R., I. (autor) Căutările infructuoase ale unui regizor înzestrat 118–119 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie P., Al. (autor) Pondere și discreție 119–120 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie ZAMFIR, T. (autor) Adevăr teatral și artificii de vitrină 120–122 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie MĂNESCU, Olga (autor) Răspunderea regizorului 122–123 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie MANDRIC, Emil (autor) Față nouă a unui teatru străvechi 124–126 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie NICOARĂ, Eugen (autor) Pasiune în realizarea unei piese actuale 126–127 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie Laureații Festivalului Teatrelor Dramatice (12 -24 octombrie 1958) 128–130 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie Presa sovietică despre turneul Teatrulului Național "I. L. Caragiale" în Uniunea Sovietică 131–141 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie TOPORKOV, V. (autor) Mîndria artei scenice romînești 142–142 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie ȘAPS, A. (autor) Vă mulțumesc, prieteni dragi 143–143 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie ALEXANDRESCU, Sică (autor) Drumul teatrului nostru e bun 144–145 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie CALBOREANU, George (autor) Cu Mihai Buznea în Uniunea Sovietică 145–146 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie BELIGAN, Radu (autor) Întîlnirile mele cu Hlestakov 147–148 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie FINTEȘTEANU, Ion (autor) Ce nu au văzut spectatorii 148–150 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie P., Al. (autor) Maeștrii în figurație 151–159 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie SOLOMON, Dumitru (autor) Al. Mirodan și unele probleme de construcție a dramei realist-socialiste 160–165 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie SEBASTIAN, Lascăr (autor) Dezbateri negativiste ? 165–167 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie RÎNCU, George (autor) Roman: O serioasă verificare 168–169 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie NICOARĂ, Eugen (autor) București: Perspective remarcabile 169–170 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie CRIȘAN, Mihai (autor) Se îndreaptă unele greșeli 170–171 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie CORNEA, N. (autor) În preajma celui de al V-lea concurs al brigăzilor artistice de agitație 171–172 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie P., Al. (autor) Bravo, Țăndărică ! 173–173 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie MIHAIL, T. (autor) Portretul unei directoare de cămin cultural 174–175 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie S., V. (autor) Proiect de dicționar teatral auxiliar 175–176 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie P., Al. (autor) Muzică “de sală” 176–176 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie P., Al. (autor) Sprijin “colegial” 176–176 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Conspirația minciunii – Spicuiri din repertoriul parizian 177–180 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie MAROSIN, Svetlana (autor) Noua stagiune în U.R.S.S. 181–183 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie KRUPNOV, A. (autor) Acolo unde a trăit Stanislavski 184–186 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie GROSU, Jean (autor) Clasicism și actualitate în repertoriile a două mari teatre cehoslovace: Teatrul Național și Teatrul Sătesc 186–187 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie MARGUL-SPERBER, Alfred (autor) “Poet al națiunii, al păcii și al socialismului” – la moartea lui Johannes R. Becher 187–188 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie Caragiale "reîntîlnit" la Roma 189–190 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie Noua stagiune a teatrelor din R. P. Bulgaria 189–189 română
1958 Teatrul, an III, nr. 10-11, octombrie-noiembrie LUCA, Eugen (autor) O contribuție meritorie la dezvoltarea teatrului nostru 191–192 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie FLOREA, Virgil (autor) Despre situația și sarcinile imediate în domeniul dramaturgiei 1–8 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie LOVINESCU, Horia (autor) Surorile Boga (fragmente din piesă) 9–11 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie TEODORU, Const. (autor) Partea leului (fragmente din piesă) 12–14 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie Concurs de dramaturgie închinat celei de a 15-a aniversări a eliberării patriei 15-16 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie BRATU, Horia (autor) Actualitatea – izvor al varietății și multiplicității stilurilor 17–23 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie NICOARĂ, Eugen (autor) Poemul cuceririi conștiinței de clasă 24–29 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie TOMPA, Miklos (autor) O călătorie după doisprezece ani… 30–32 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie SILVESTRU, Valentin (autor) Succesul - în lumina opiniei publice teatrale maghiare 33–37 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie RADNEV, M. (autor) În atenția scriitorilor: teatrul la televiziune 38–41 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie RAICU, Mihai (autor) Cum lucrăm cu autorii dramatici... 42–45 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie IOSIF, Mira (autor) Multă culoare pe un desen imprecis 46–49 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie POPOVICI, Al. (autor) Travestiuri și piesele pentru copii 49–52 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie RIMAN, Emil (autor) La început de drum 52–55 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie NICOARĂ, Eugen (autor) Consecințele muncii capricioase 55–58 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie MAXY, Liana (autor) Varietate de tipuri, dar și unitate de stil 58–60 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie IOAN, Angela (autor) Eroul colectiv și unitatea spectacolului 60–62 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Un teatru își caută profilul 63–64 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Valori umane covîrșite de valori documentare 65–66 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie STAN, Sandina (autor) Premisele succesului 67–69 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie LENKISCH, Ștefan (autor) Păpușarii amatori în finală 70–71 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie M., L. (autor) De succesele amatorilor răspund profesioniștii 71–73 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie IUREȘ, Ștefan (autor) O lovitură dată senzaționalului 74–75 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie CRIȘAN, Mihai (autor) Basmul s-a învechit ? 75–75 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie MASSLER, S. (autor) Victor Antonescu 76–76 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie RAICU, M. (autor) Un spectacol emoționant 77–78 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie Un deceniu de activitate 78–78 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie MANDRIC, Emil (autor) Domnul Ossia Trilling față cu realismul socialist 79–84 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie GEORGESCU, Sașa (autor) Defăimătorii de profesie de la “Luzerner neueste nachrichten” 84–85 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie KRUPNOV, A. (autor) Știri din U.R.S.S. 86–87 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie CARLINI, Carlos (autor) Teatrul independent în Argentina 87–89 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie SOLA, Marcello (autor) Teatrul independent în Argentina 87–89 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie FLAVIUS, I. (autor) Teatrul în Anglia: Criză financiară și de producție 89–90 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie GROSU, Jean (autor) “Diplomații” de Peter Karvas 90–91 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie Dramaturgia romînească peste hotare: în R. D. Germană 91–92 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie Întîlnire cu oamenii de teatru din R. D. G. 93–93 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie Dovada unei munci rodnice 94–94 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie O binevenită contribuție 95–96 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie Evenimente teatrale din R. P. R. în 1958 97–98 română
1958 Teatrul, an III, nr. 12, decembrie Indice bibliografic: Anul III - 1958 99–112 română