Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PETRESCU, Vasile (autor) , REZLESCU, Nicolae (autor) , MAXIM, Gheorghe (autor) Unele contribuții privind efectul manetoelastic la feritele de nichel-zinc și mangan-zinc 853-866
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Alexandru (autor) , STANCU, M. (autor) Optimizarea automată a coeficientului de mulzplicare K la un reactor de tip uraniu natural-grafit 867-873
articol de periodic DASCĂLU, Dan (autor) Efectul trapelor asupra comportării diodei dielectrice la semnale mici 875-886
articol de periodic INDREAȘ, Grigore (autor) , TAUTH, Theodor (autor) Accelerarea ionilor negativi de hidrogen la ciclotronul U-120 (IFA) 887-892
articol de periodic BLAGA, Liviu (autor) , BLAGA, Lucia (autor) , CHIFU, Alexandra (autor) , CIOBOTARU, Tamara (autor) Asupra distribuției deuteriului în fracțiile obținute la prelucrarea țișeiului 893-898
articol de periodic VASILIU, Emanuel (autor) Metode de analiză a regimului de comutație a dispozitivelor semiconductoare de circuit 899-939
articol de periodic PAVELESCU, M. (autor) Aproximația Sn cinetică a ecuației transportului de neutroni 941-949
articol de periodic VĂDEANU, S. (autor) , ZNAMIROVSCHI, V. (autor) , BABEȘ, V. (autor) Influența cîmpului ultrasonor asuppra electrodului de hidrogen 951-954
articol de periodic VĂSARU, Gheorghe (autor) Îmbogățirea speciei moleculare 14N15N prin termodifuzie. I. Determinarea performanțelor coloanei 955-962
articol de periodic PASCARU, Iancu (autor) , ANDREESCU, N. (autor) Utilizări ale feritelor ca izolatori în banda X 963-966