Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ROȘCULEȚ, Marcel (autor) Asupra teoremei lui Weierstrass de aproximare a funcțiilor continue de mai multe variabile prin polinoame 1183-
articol de periodic LIVOVSCHI, Leon (autor) Minimizarea automatelor asincrone 1189-
articol de periodic IACOB, Viorica (autor) Generalizarea unei formule de cvadratură a lui F. Tricomi 1221-
articol de periodic PASCALI, Dan (autor) Teoremele de scufundare Sobolev-Kondrașev 1231-
articol de periodic ARAMĂ, Oleg (autor) Asupra unor evaluări ale funcțiilor derivabile, cu aplicații la studiul problemei polilocale (II) 1263-
articol de periodic ȘABAC, Mihai (autor) O caracterizare a topologiilor local convexe în care aplicațiile liniare și mărginite sunt continue 1277-
articol de periodic RIPIANU, Dumitru (autor) Asupra problemei bilocale pentru ecuații diferențiale liniare 1281-
articol de periodic RIZESCU, Gheorghe (autor) , TEODORESCU, N. (autor) Asupra generalizării formulelor lui Frenet 1297-
articol de periodic PORICEL, Marina (autor) Corecții de compresdibilitate în mișcarea subsonică în jurul unui obstacol eliptic 1305-
articol de periodic ION, Ion (autor) Radical Bear-Mac Coy și radical Jacobson pentru semigrupuri reticulate 1321-
articol de periodic POPA, Nicolae (autor) Obiecte injective în categoria spațiilor ordonate arhimediene cu elemente axiale 1333-
articol de periodic LUSZTIG, Gheorghe (autor) Model de geometrie afină plană peste un corp finit 1337-
articol de periodic POPESCU, Valentin (autor) Teoria măsurii și funcții reale - Dinculescu N. 1341-1341