Cinema, XXI, nr. în TOM: 8, august, 1983, „Avem nevoie de filme bune, revoluționare”

  • Anul publicației: 1983
  • Subtitlu: „Avem nevoie de filme bune, revoluționare”
  • Nr. total: 248
  • Publicată de: Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă; Consiliul Culturii și Educației Socialiste (1963-1990); Uniunea Cineaștilor din România
  • Editura: Revista Consiliului Culturii și Educației Socialiste
  • Localitatea: București
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Cinema


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic NICOLAE, Dragoș (autor) Eroul exemplar, nu idealizat "Avem nevoie de filme bune, revoluţionare" 2
articol de periodic MUREȘAN, Mircea (autor) Un conținut nou și o formă nouă filmelor de tineret "Avem nevoie de filme bune, revoluţionare" 2
articol de periodic CALOTESCU, Virgil (autor) Milioane de modele care nu încap în scheme "Avem nevoie de filme bune, revoluţionare" 2; pag. 4; pag. 5
articol de periodic STĂNCULESCU, Silviu (autor) Modelele pentru revoluționarii de azi și mâine "Avem nevoie de filme bune, revoluţionare" 2
articol de periodic ION, Popescu Gopo (autor) Om nou - conștiință nouă "Avem nevoie de filme bune, revoluţionare" 2
articol de periodic Din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative din 3 august 1983 3
articol de periodic MIHĂILESCU, Magda (autor) Ore din august 4
articol de periodic BOSÎNCEANU, Eugenia (autor) Și ele erau acolo: femei inimoase, energice Despre oamenii acestui timp revoluţionar 5
articol de periodic CONDURACHE, Dan (autor) Comunistul, ca model uman Despre oamenii acestui timp revoluţionar 5
articol de periodic MIHĂILEANU, Ion (autor) Imperioasa nevoie de a depune mărturie Despre oamenii acestui timp revoluţionar 5; pag 23
articol de periodic OSECIUC, Gabriel (autor) Ei și-au făcut datoria pur și simplu Despre oamenii acestui timp revoluţionar 5; pag. 23
articol de periodic PREJBEANU, Rada (autor) Primul tur de manivelă Fără emoții Filme în lucru 6
articol de periodic PETRESCU, Aneste Radu (autor) Din unghiul scenaristului Povestea filmului are și ea o poveste Filme în lucru 6
articol de periodic DAVIDESCU, Georgeta (autor) Stop-cadru la filmare Cu gravitate, dar și cu umor Filme în lucru 6
articol de periodic PANĂ, Roxana (autor) Din unghiul actorului Clipe de cinema Filme în lucru 6
articol de periodic VODĂ, Eugenia (autor) Cadru din film Al 48-lea Filme în lucru 7
articol de periodic STĂNESCU, Mădălina (autor) Motor! Quo vadis, Galax! Filme în lucru 7
articol de periodic COMĂNESCU, Beatrice (autor) Sahia Personaj principal și secundar Filme în lucru 7
articol de periodic DUMA, Dana (autor) Animafilm O hartă în formă de inimp Filme în lucru 7
articol de periodic CĂLIMAN, Călin (autor) Drama de aur al adevărului de viață O largă arie de reprezentare a realității socialiste 8
articol de periodic BLAIER, Andrei (autor) Proiecția bunei speranțe Pe băncile școlii de film: promisiuni și certituini 8
articol de periodic FAUR, Sanda (autor) Personajul feminin-așteptări neîmplinite Cum apare în filmele noastre imaginea femeii contemporane? 8-9
articol de periodic TREISTAR, Octavia (autor) Spectatorii au cuvântul! Scurt fragment dintr-o bandă de magnetofon 9
articol de periodic Costinești '83 Participanții au cuvântul 9
articol de periodic SOLOMON, D. (autor) Duminica unui regizor 10
articol de periodic URICARU, Eugen (autor) Limba românească în filmul românesc 10
articol de periodic PARDĂU, Platon (autor) Între buna intenție și nechemarea globală 10
articol de periodic BRATU, Lucian (autor) , POPESCU, Radu Dumitru (autor) Scenaristica, o profesiune care se învață 11
articol de periodic MĂNOIU, Alice (autor) De vorbă cu Dinu Tănase 12
articol de periodic DARIAN, Adina (autor) Prezente românești peste hotare Filmele noastre, mesageri ai culturii noastre 12
articol de periodic CĂLIMAN, Călin (autor) Două săptămîni în jurul lumii 13
articol de periodic CĂLIMAN, Călin (autor) Cireșarii ..TV.. 14
articol de periodic CĂLIMAN, Călin (autor) Întoarcerea lui Magellan ..TV.. 14
articol de periodic CĂLIMAN, Călin (autor) Simpaticul domn R ..TV.. 14
articol de periodic CROHMĂLNICEANU, Ov. S. (autor) O convertire miraculoasă 14
articol de periodic BRATU, Lucian (autor) In memoriam Petruț... 14
articol de periodic VALERIAN, Sava (autor) Citadini, rurali, dar nu suburbani 15
articol de periodic COSAȘU, Radu (autor) Un rol dus pînă la ultimul fiir Filmul, document al epocii. 16
articol de periodic COSAȘU, Radu (autor) O febră care nu încetează Filmul, document al epocii. 16
articol de periodic COSAȘU, Radu (autor) Omul de pe Terra Filmul, document al epocii. 16
articol de periodic COSAȘU, Radu (autor) Agendă de cinefil Documentul, sursă a filmului 17
articol de periodic COSAȘU, Radu (autor) Despre Kafka și Dickens Documentul, sursă a filmului 17
articol de periodic COSAȘU, Radu (autor) Cronica surîsului:: "Vraciul", la București Documentul, sursă a filmului 17