Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, 2003


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-10 română
articol de periodic POP, Dumitru (autor) Un moment din evoluția preocupărilor universitare clujene pentru cultura populară tradițională 13-21 română
articol de periodic DUMITRESCU, Constantin (autor) Alfabetului sufletului 23-39 română
articol de periodic ȘERDAN, Daniela (autor) Leontin Ghergariu și cercetarea bisericilor de lemn din Sălaj 41-85 română
articol de periodic MIHAIU, Ligia (autor) Un herborist și vindecător renumit al plaiurilor năsăudene 87-102 română
articol de periodic BOCȘE, Maria (autor) Ceramica habană în patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei 105-124 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Ipostaze și particularități ale cultului mătrăgumii în cultura populară din Maramureș 125-139 română
articol de periodic PĂDUREAN, Dominuț (autor) Considerații privind originea dacică a sărbătorii (nedeii) de pe Muntele Găina 141-176 română
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Fonduri documentare privind cultura populară românească de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 177-201 română
articol de periodic TOȘA, Ioan (autor) Cîteva aspecte ale culturii populare dobrogene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 203-256 română
articol de periodic BLAGA, Iuliana (autor) Obiceiurile de muncă din Transilvania, reflectare a unității obiceiurilor populare 257-269 română
articol de periodic GOȚIA, Ioan (autor) Cercetări privind gospodăria țărănească tradițională din zona Platoului Ghețar, Țara Moșilor 271-301 română
articol de periodic MICU, Cristian (autor) Vărăritul în satul Baba, com. Cornești, jud. Maramureș 303-316 română
articol de periodic DRĂGOI, Marius (autor) Ciclul calendaristic în satul Alunișul (Găureni) 317-341 română
articol de periodic MUNTEANU, Simona (autor) , TOȘA, Ioan (autor) Ursita în credințele populare românești de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 345-366 română
articol de periodic MUREȘAN, Mihaela (autor) Credințe și obiceiuri legate de utilizarea unei străvechi bogății: sarea pământului 367-381 română
articol de periodic LAZĂR, Florin (autor) Tentația magicului 383-389 română
articol de periodic BURGHELE, Camelia (autor) În marginea religiei: sănătatea zeilor și boala diavolească. Cuplul sănătate/boală în Antichitate și Evul Mediu - repere antropologice - 391-405 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Colacii ceremoniali în cultura populară din Țara Lăpușului 407-422 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Ipostaze și particularități ale cultului șarpelui în cultura populare maramureșeană 423-437 română
articol de periodic OȘIANU, Flavia (autor) Magia cînepii - casa și uneltele - 439-444 română
articol de periodic MORARIU, Cristina (autor) Medicina populară, plante de leac, descîntece 445-453 română
articol de periodic BODIU, Aurel (autor) Ființe demonice ale torsului 455-460 română
articol de periodic GAZDA, Klara (autor) Figura fierarului sacru în tradiția folclorică maghiară 461-486 română
articol de periodic PASCU, Paula (autor) Cîteva considerații privind conservarea patrimoniului imobil 489-500 română
articol de periodic TROȘAN, Laura (autor) , VAJDA, Katalin (autor) Restaurarea unui păretar din jud. Hunedoara de la începutul sec. al XX-lea, aparținînd colecției Muzeului Etnografic al Transilvaniei 501-512 română
articol de periodic DRĂGAN, Dragoș (autor) Problematica restaurării unei icoane pe lemn repictate din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 513-524 română
articol de periodic GROPEANU, Mihaela (autor) Propunere de conservare a monumentelor etnografice din Parcul Etnografic "Romulus Vuia" 525-527 română