Profesori universitari chimiști ieșeni participanți la Primul Război Mondial, 2018, seria Personalități