Instrucțiuni de completare a fișei analitice de evidență pentru bunuri culturale mobile. Domeniul medalistică, 1986