Norme de evaluare a bunurilor din patrimoniul cultural național, 1980