Sarmizegetusa Regia: capitala Daciei preromane, 1996