Perioada de tranziție spre Epoca Bronzului în zona deluroasă și montană a Olteniei, 2016