Angustia, 13, 2009, seria istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CÎMPEANU, Liviu (autor) , MARIN, Elisabeta (autor) Însemnările cronistice ale lui Markus Schunckabunck, trimisul lui Mihai Viteazul, despre misiunile sale la Curtea împăratului Rudolf al II-lea .9-13 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) Un căpitan necunoscut al lui Mihai Viteazul în Odorheiul Secuiesc 15-16 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Forma de plan a bisericii de la Pârâul Doamnei - Toplița (Harghita). Importanța sa tipologică în istoria și arhitectura românească 17-37 română
articol de periodic POP, Emil (autor) , POP, Valeria (autor) Prezențe culturale românești creștine ale secolului al XVII-lea: Pater Ioan Căianu-Valahus 39-46 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) Secuii în Moldova și Țara Românească la 1857. Pașapoarte eliberate în Odorheiu Secuiesc 47-58 română
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) Drama preoțimii române din Transilvania în timpul revoluției de la 1848-1849 - Aspecte inedite - 59-61 română
articol de periodic HANGU, Ana (autor) Bucur Ioan - un caz de spionaj la Tg. Mureș în timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania 63-66 română
articol de periodic MIHU, Elena (autor) Preotul Nicolae Stoicovici din Jacu și frații săi și "răsplata" primită pentru devotamentul lor în Revoluția din 1848-1849 67-76 română
articol de periodic RANGA, Ioan (autor) O radiografie diplomatică franceză a stărilor quasi revoluționare din Ungaria și Transilvania anterioară revoluției de la 1848-1849 77-80 română
articol de periodic BURAC, Constantin (autor) Andrei Șaguna în publicistica eminesciană 81-85 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Nicolae Iorga despre Mitropolitul Andrei Șaguna 87-106 română
articol de periodic PLOȘNEA, Nicoleta (autor) Bisericile române din Protopopiatele Trei Scaune, Odorhei, Ciuc-Giurgeu, Reghin (1850-1914) I. Structuri administrative 107-124 română
articol de periodic DOBREANU, Ana (autor) Documente privind revizuirea din 1900 a friontierei dintre Austro-Ungaria și România. Referiri asupra secțiunii ce delimita cimitatele Ciux și Trei Scaune de Romania 125-130 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Elie Miron Cristea și Expoziția jubiliară de la București din 1906 131-140 română
articol de periodic SPOREA-BĂRĂGAN, Corina (autor) Românii din Buzăul Ardelean implicați în făurirea României Mari 141-157 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Activitatea episcopului Justinian Teculescu pentru realizarea și consolidarea Marii Uniri 159-170 română
articol de periodic CORNEA, Luminița (autor) Horia și Bujor Teculescu despre visul de aur al românilor transilvăneni: Unirea de la 1 Decembrie 1918 171-174 română
articol de periodic RACOVIȚAN, Mihai (autor) R.W. Seton-Watson și revizionismul ungar în primii ani după primul război mondial (1920-1927) 175-186 română
articol de periodic PENTELESCU, Aurel (autor) , PREDA, Gavril (autor) Episcopul Justinian Teculescu la Eparhia Cetatea Albă-Ismail. Documente inedite 187-196 română
articol de periodic CORNEA, Luminița (autor) Membrii ai familiei Cioflec la Școala de Fete "Carmen Sylva" din Timișoara 197-200 română
articol de periodic VULPE, Gabriela (autor) Activitatea Protopopiatului Oituz în perioada 1921-1938 reflectată în protocoalele acestuia 201-203 română
articol de periodic POP, Emil (autor) Structuri de siguranță, ordine publică și apărare în vara și toamna anului 1940, sub impactul cedării părții de nord-vest a României 205-210 română
articol de periodic RADU, Gheorghe (autor) Președintele Poloniei și refugiații polonezi în județul Neamț 211-214 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Suferințele bisericilor naționale din Transilvania de sud-est în timpul ocupației horthyste (septembrie 1940 - septembrie 1944) 215-220 română
articol de periodic DUȚĂ, Alexandru (autor) Documente de la D.J.A.N. Galați despre refugiații din Transilvania de Nord stabiliți în anii 1940-1944 în județele Covurlui și Tecuci 221-224 română
articol de periodic ȚURLEA, Petre (autor) Răspuns glorificării unui naționalist șovin: Episcopul Marton Aaron 225-237 română
articol de periodic BUCUR, Nicolae (autor) Domnu' Trandafir în vizunea harghiteană - Profesorul Gheorghe Afloarei 239-242 română
articol de periodic CATRINA, Constantin (autor) Profil de muzician: Matei N. Jurebiță (1908-1997) 243-246 română
articol de periodic GHIAȚĂ, Gina (autor) Din istoria orașului Miercurea-Ciuc. Aspecte privind activitatea urbanistică (1948-1965) 247-253 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Poziția partidului Frontul Plugarilor din raionele Sfîntu-Gheorghe și Tîrgu-Secuiesc privind înfințarea Regiunii Autonome Maghiare 255-262 română
articol de periodic BODNARI, Mircea (autor) Reforma agrară din 1945 în județul Trei Scaune 263-274 română
articol de periodic BĂLAN, Ion (autor) Începuturile procesului de colectivizare în sud-estul Transilvaniei (1949) 275-285 română
articol de periodic CHIDEA, Traian (autor) Momente din istoria structurilor de poliție din spațiul Covasnei și Harghitei 287-292 română
articol de periodic BANU, Florin (autor) Cîteva considerații cu privire la rețeaua informativă a Securității din sud-estul Transilvaniei (sfîrșitul anilor '50 - începutul anilor '60) 293-303 română
articol de periodic BROANĂR, Erich-Mihail (autor) , LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan". Cronica activității pe anii 2007-2009 305-334 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Pămînt înstrăinat - Diac Florin 335-338 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Mărturii despre oameni și locuri din Carpați - Moldovan Nicolae 338-339 română
articol de periodic BLAJ, Monica (autor) Patriarhul Miron Cristea - Șandru Ilie 339-340 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Arhivele Covăsnene - 55 de activitate instituționalizată - Andronic Raluca, Lacătușu Ioan 340-341 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Structuri etnice și confesionale în județele Covasna și Harghita - Lăcătușu Ioan 342-344 română
articol de periodic BROANĂR ERICH, Mihail (autor) Mitropoliți ai Ardealului. Nicolae Colan. Biobibliografie 345-345 română
articol de periodic PINCA, Petru (autor) Teculeștii din neam în neam 349-351 română
articol de periodic BLAJ, Monica (autor) Un monument reînviat - Biserica Sfinții Apostoli Petru, Pavel și Andrei - Pop Emil, Pop Valeria 351-352 română