Angustia, 16, 2012, seria istorie-socologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) Români odorheieni la scaunul de judecată în secolul al XVII-lea. I. (1607-1608) .11-17 română
articol de periodic TROFIN, Liliana (autor) Dimensiunile cosmice și diacronice ale creștinismului în opera lui Samuil Micu 19-27 română
articol de periodic MARICA, Valentin (autor) Dificultăți ale exegezei șaguniene 29-32 română
articol de periodic NEAMȚU, Gelu (autor) Distrugerea documentelor românilor ardeleni pentru a-i elimina din istorie 33-38 română
articol de periodic PÎRVU, Sebastian (autor) Comunitățile românești din fostele scaune secuiești, în preajma revoluției de la 1848 39-52 română
articol de periodic TUTULA, Vasile-Claudiu (autor) Revoluția de la 1848-1849 în sud-estul Transilvaniei 53-60 română
articol de periodic BEJAN, Ligia (autor) Divorț și recăsătorie, între intransigență și toleranță, în comunitățile românești de pe Valea Tîrnavei Mici, la mijlocul secolului al XIX-lea 61-64 română
articol de periodic BĂRĂGAN-SPOREA, Corina (autor) Aspecte din istoricul administrației locale din comuna Vama Buzăului 65-76 română
articol de periodic AITEAN-TAUS, Constantin (autor) Crîmpeie din viața spirituală a localității Arini 77-90 română
articol de periodic CHISTOL, Aurelian (autor) Aspecte legate de organizarea poliției capitaliei 91-100 română
articol de periodic FLOREA, Magdalena (autor) , PANĂ, Doina (autor) File din istoria teatrului românesc din Tîrgu-Mureș și împrejurimi 101-116 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) , STANCIU, Vasile (autor) Intelectuali români din arcul intracarpatic în viața publică bănățeană și arădeană 117-136 română
articol de periodic GRAMA, Ana (autor) , OPRESCU, Liliana (autor) Spese, colecte și contribuenți pentru zidirea școlii de piatră din Brețcu ("școalei celei nouă") 137-154 română
articol de periodic DOBREANU, Ana (autor) Considerații privind situația agriculturii în comitatele Ciuc, Odorhei și Trei Scaune la începutul secolului al XX-lea 155-162 română
articol de periodic DIMITRIU, Oana-Lucia (autor) Mitropolitul Alexandru Nicolescu, participant de marcă la înfăptuirea României moderne 163-166 română
articol de periodic PLOȘNEA, Nicoleta (autor) Dumitru (Emilian) Antal un adevărat sol și organizator al sfaturilor și gărzilor naționale în zona Mureșului Superior 167-180 română
articol de periodic HODIȘ, Viorel (autor) Ore astrale basarabene (1918-1991) 181-184 română
articol de periodic TUDOR, Vasile (autor) Prezența aviației române în sud-estul Transilvaniei, în anii 1816-1917 185-190 română
articol de periodic TUTULA, Vasile (autor) Capturarea și dezarmarea de către armata română a diviziei de secui (23-29 aprilie 1919) 191-196 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Activitatea companiei de jandarmi Odorhei, în primul deceniu după Marea Unire (1919-1929) 197-200 română
articol de periodic ȚURLEA, Petre (autor) Istoria și istoricul în viziunea lui Nicolae Iorga 201-203 română
articol de periodic VULCĂNESCU, Sorin-Grigore (autor) Spiritualitate și Naționalism în viziunea "Tinerei Generații" a lui Mircea Vulcănescu (1904-1952) 205-210 română
articol de periodic BENGEAN, Florin (autor) Cărturarul Vasile Netea și istoricul biserices Ioan Lupaș 211-218 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) , STANCU, Vasile (autor) Contribuții documentare privind activitatea despărțămîntului Astra Treiscaune, în perioada interbelică 219-227 română
articol de periodic BOJAN, Ioan (autor) Bătălia pentru Ardeal. Preliminariile politico-diplomatice ale Dictatului de la Viena 229-234 română
articol de periodic BODNARI, Mircea (autor) Aspecte ale vieții religioase din județul Treiscaune, oglindite în izvoare inedite (1945-1951) 235-238 română
articol de periodic LAZĂR, Costel-Cristian (autor) Rolul Bisericii Ortodoxe Române în viața comunităților romțnești, Studiu de caz: Micfalău 239-248 română
articol de periodic PETCU, Ionuț-Constantin (autor) Vocația seminarului monahal superior de la Mănăstirea Neamț, în viziunea patriarhului Justinian Marina 249-254 română
articol de periodic ȚURLEA, Petre (autor) Victoria stalinismului în Transilvania de Nord-Est. Înfințarea Regiunii Autonome Maghiare 255-260 română
articol de periodic BODNARI, Mircea (autor) Contribuții documentare privind constituirea regiunii Autonome Maghiare 261-264 română
articol de periodic BALINT, Nicolae (autor) Octombrie 1956 - Ecouri mureșene ale revoluției anticomuniste din Ungaria 265-272 română
articol de periodic SABĂU-POP, Ioan (autor) Problematica - istorică și juridică - restituirii marilor proprietăți imobiliare și a celor reclamate de cultele religioase în Transilvania 273-282 română
articol de periodic CORNEA, Luminița (autor) Perspectivă personală asupra operei lui Rimulus Cioflec, la ceas aniversar 283-285 română
articol de periodic STOICA, Maria (autor) Nevoia de cultură, între așteptări și împliniri. Cultură și educație românească în contextul globalizării 287-290 română
articol de periodic COBIANU, Elena (autor) Datoria ca sens al existenței umane 291-296 română
articol de periodic COBIANU-BĂCANU, Maria (autor) Cultura muncii și cultura întreprinderii - factori de modelare ai personalității umane 297-302 română
articol de periodic BUZEA, Dan (autor) , FELEA, Cristina (autor) , FILIP, Eugenia (autor) , HERȚEG, Florin (autor) , KOVACS, Adela (autor) , PARVU, Sebastian (autor) Digitizarea colecției ecleziastice de la Catedra ortodoxă din Sfîntu Gheorghe, jud. Covasna 303-308 română
articol de periodic BENGEAN, Florin (autor) Tradiție și actualitate la pr. Dumitru Stăniloae - Toma Ștefan-Lucian 311-314 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Cronica învățămîntului din Vama Buzăului - Sporea- Bărăgan Corina 314-317 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Biserici, școli, comunități rurale românești din Covasna și Harghita (1850-1918) 317-319 română
articol de periodic GHINEA, Ligia-Dalila (autor) Genealogia Familiei Colan - Lăcătușu Ioan 319-321 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) , LECHINȚAN, Vadile (autor) , STANCU, Vasile (autor) Istoria Secuilor - A Stekelyseg Tortenete 325-328 română
articol de periodic BROANĂR, Erich-Mihail (autor) , LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Cronica Activității 331-349 română
articol de periodic Abrevieri Bibliografice 350 română
articol de periodic Lista Autorilor 351-353 română