Acta Bacoviensia: ActaBC, VI, 2011


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CHELCU, Marius (autor) Negustori, meșteri și boieri în orașele ținutului Bacău la sfîrșitul secolului al XVII-lea (II) 7-24 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Neamul Movileștilor din Drăgeștii ținutului Roman, uzurbat de către Burchești prin hotărnicia din anul 1768 25-44 română
articol de periodic GRIGORUȚĂ, Sorin (autor) Aspecte privitoare la epidemia de ciumă dun ținutul Bacpu (1829) 45-52 română
articol de periodic AMĂRIUȚEI, Mihai-Cristian (autor) , BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila (autor) Alimente și alte produse de uz gospodăresc intr-o vidomostie de prețuri din Tîrgul Bacăului (1832) 53-62 română
articol de periodic VĂCARU, Silviu (autor) Categoria sudiților din ținuturile Bacpu și Neamț la anul 1834 63-86 română
articol de periodic MIHALCEA, Eugenia-Mărioara (autor) Bacăul de la rural la urban-II I - Atribuirea locurilor din Țarina tîrgului Bacău înainte de înfiinșarea Ocrotitoarei Proprietății Tîrgului Bacău 87-108 română
articol de periodic CUCU, Cornelia (autor) Aspecte din istoria teatrului băcăuan 109-118 română
articol de periodic DOBOȘ, Dănuț (autor) Școala din satul Tuta, com. Tg. Trotuș pînă în anul 1954 119-136 română
articol de periodic BOTOȘINEANU, Cătălin (autor) Învățămîntul secundar din orașul Bacău în perioada interbelică. Date statistice 137-148 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) P "schiță istorico-etnică asupra catolicilor din Moldova - Deangăii", elaborată de învățătprul Petre Rascălu din Hălăicești (1943) 149-164 română
articol de periodic CATANĂ, Roxana (autor) Gimnaziile unice din județul Bacău 165-180 română
articol de periodic VASILE, Valentin (autor) Un pistolar român din America în atenția securității 181-186 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Genealogii ecleziastice catolice în Moldova 189-204 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Aportul negustorilor români și secui din arcul intracarpatic la dezvoltarea comerțului din Transilvania, Moldova și Țara Românească 205-210 română
articol de periodic CHIABURU, Elena (autor) Moldova Cantemireștilor reflectată în însemnările de pe cărți 211-226 română
articol de periodic TROFIN, Liliana (autor) Inagini ale feminității în epora lui Dimitrie Cantemir 227-232 română
articol de periodic TOFAN, Constantin (autor) Venitul cîntarului pe teritoriul Moldovei din secolul al XVIII-lea pînă în prima jumătate a secolului al XIX-lea 233-254 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) Fabrica Schein-Ploll-Petrina, prima fabrică producătoare de bere din Galați. Repere istorice (1842-1934) 255-272 română
articol de periodic CIUTĂ, Jean (autor) Concepția politică a lui Vasile Gh. Morțun 273-278 română
articol de periodic DAMIAN, Ancu (autor) Vlașca în războiul reîntregirii. Flămânda 18-20 septembrie 1916 279-296 română
articol de periodic NIȚU, Ionela (autor) , PINTILIE, Dan (autor) Siăpzițiile lui Ion Mihalache privind activitatea cooperativei vinicole "Dealul Topolovenilor" din Topoloveni, județul Mușcel 297-306 română
articol de periodic RUSU, Sebastian (autor) Conflicte politico-ideologice în campania elecorală din iunie 1931 307-320 română
articol de periodic GAIȚĂ, Alexandru (autor) , STAN, Constantin (autor) Acțiuni sovietice de spionaj în România (1940-1941) 321-336 română
articol de periodic COMAN, Virgil (autor) Mărturii documentare privind instituțiile de învățămînt din Constanța ocupate de armatele germane și sovietice în anii 1944-1945 337-345 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Mass-media maghiară despre "Programul de dăinuire a maghiarimii din ținutul ceangăilor" 347-376 română
articol de periodic POHRIB, Adrian (autor) Proveniența hîrtiei utilizastă în Țara Românească în perioada 1621-1632. Informații inedite referitoare la perioada în care au funcționar morile de hîrtie de la Rîmnicu Vîlcea și Călimănești 379-398 română
articol de periodic STAVARACHE, DumItru (autor) Arhiva personală a preotului Constantin Bobulescu (1882-1958). I- Mărturii cu privire la zona Bacău 399-403 română
articol de periodic OANEA, Angela (autor) Marcus A. Israel (Marius Mircu) M 1909. Prezentare de fond 405-412 română
articol de periodic TĂNASĂ, Cristina (autor) Comitetul raional Bacău al P.C.R. (1950-1968) Prezentare de fond 413-418 română
articol de periodic NIȚU, Ionela (autor) Informații documentare privind fondul personal Ioana Cantacuzino (1859-1951) 419-424 română
articol de periodic BURLACU, Ioana (autor) Ioan Mărcuș - un distins și devotat slujitor al arhivelor 425-429 română
articol de periodic BOAR, Liviu (autor) Portret de arhivist - Alexandru Nistor (1931-2007) 431-440 română
articol de periodic TURBATU, Maria (autor) Românii în dezbaterile Congresului Secuiesc din 1902. Premise, deziderate și reberberații 443-456 română
articol de periodic STANCU, Vasile (autor) Carol al II-lea și camarila regală - Țurlea Petre 457-464 română
articol de periodic CATANĂ, Roxana (autor) Liviu Boar la 60 de ani 465-470 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) Istoria ilustrată a României - Pop Ioan Aurel 471-486 română